ไทยเจ้าภาพศึกยัดห่วงเยาวชนนานาชาติ IYBC 2024

ไทยเจ้าภาพศึกยัดห่วงเยาวชนนานาชาติ IYBC 2024
13 ประเทศ ส่ง 72 ทีมร่วมชิงแชมป์รายการใหญ่สุดแห่งปี
 

 "กลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทย" ประสานความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน จัดแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 (International Youth Basketball Championships 2024): IYBC 2024 รายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วันที่ 2-5 สิงหาคม 2567 ทีา สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนานาชาติรักบี้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักกีฬากว่า 800 คน รวม 72 ทีม จาก 13 ประเทศ ร่วมชิงชัย
      นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 (International Youth Basketball Championships 2024): IYBC 2024 ร่วมด้วย นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี, นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรักบี้ และนายจิม เกา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสัมพันธภาพและประสานงานทีมนักกีฬาต่างประเทศ IYBC 2024 ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก
      ทั้งนี้ การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 (International Youth Basketball Championships 2024): IYBC 2024 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม ศกนี้ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนานาชาติรักบี้ (Rugby School Thailand) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย กลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันรายการนี้ โดยร่วมมือกับ ทางภาครัฐและเอกชน
    นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพลศึกษาของชาติ มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา      ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เจ็บป่วยลดลง อันจะเป็นเป้าหมายสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ    
   ในการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 ครั้งนี้ สิ่งที่จะได้เห็นคือวิสัยทัศน์ การสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย การยกระดับศักยภาพเยาวชนนักกีฬาไทย การสร้างโอกาสการแข่งขันกีฬาระดับโลก และร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีผู้สนใจจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567
  สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนกว่า 800 คน จาก 72 ทีม รวม 13 ประเทศ  เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มนักกีฬาประเภททีมชาย-หญิง เป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน และยึดหลักกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลระหว่างประเทศ (FIBA)
    นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชลบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City (สปอร์ตซิตี้) ตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีใช้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sports Tourism (สปอร์ต ทัวริซึ่ม) มาเป็นกลไกในการพัฒนากีฬาจังหวัดเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ซึ่งในส่วนของการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งนี้ ทราบว่ามีทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 72 ทีม จาก 13 ประเทศ ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณไปยังคณะผู้จัดการแข่งขันที่เลือกสนามการแข่งขันในจังหวัดชลบุรี  และในฐานะเมืองเจ้าภาพ ก็พร้อมที่จะต้อนรับและดูแลผู้มาเยือนให้ได้รับความประทับใจ
   นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนในโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 (International Youth Basketball Championships 2024): IYBC 2024 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 2-5 สิงหาคม ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนานาชาติรักบี้ (Rugby School Thailand) โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้เห็นภาพของความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โอกาสให้กับเยาวชนของกลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งๆ ขึ้นไป 
    นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรักบี้ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 หรือ IYBC 2024 ได้ให้เกียรติโรงเรียนนานาชาติรักบี้ต่อการเป็นเจ้าภาพ จากปรัชญาของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ The Whole Person, The Whole Point หรือ “ค้นพบตัวตน เติมเต็มทุกศักยภาพ” ด้วยปรัชญาดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาเพียงแค่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะสำคัญที่จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง ด้วยทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
   ในนามของสถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติรักบี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงเรียนมีอยู่นั้น จะช่วยให้การจัดแข่งขัน IYBC 2024 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหวังว่าโรงเรียนนานาชาติรักบี้จะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการฝึกซ้อมไปจนถึงการจัดการแข่งขันไม่เฉพาะแต่เพียง กีฬาบาสเกตบอล แต่รวมไปถึงกีฬาอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากล 
     มร. จิม เกา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสัมพันธภาพและประสานงานทีมนักกีฬาต่างประเทศ IYBC 2024 กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 ครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คณะผู้จัดการแข่งขันได้วางไว้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมนักกีฬาจากนานาประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งจาก ไต้หวัน เนปาล ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง (จีน) ศรีลังกา และประเทศไทย รวม 72 ทีม จาก 13 ประเทศ ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ได้แก่ อาเซียน, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออก, ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย 
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2567 (International Youth Basketball Championships 2024): IYBC 2024 ดูได้ที่ www.iybc-thailand.com 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ