สสส. มอบรางวัลประกวด

สสส. มอบรางวัลประกวดคลิปสั้น “HEALTHY HERO รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs” ร่วมชิงชัยกว่า 100 คลิป สร้างยอดเข้าถึงเฉียด 1.2 ล้าน! มุ่งหน้าจัดเดิน-วิ่ง HEALTHY HERO ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ส.ค. นี้  

 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น HEALTHY HERO รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด 2 หัวข้อ 1. Healthy Hero ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า 2. Healthy Hero วิ่งไกลโรค NCDs โดยภายในงานได้รับเกียรติบัตรจาก ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แชร์มุมมองเทรนด์สุขภาพของคนรุ่นใหม่” ในรูปแบบการประชุมส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Active Meeting)