"บิ๊กต๊ะ"ยินดี เบญจวรรณ

"บิ๊กต๊ะ"ยินดี เบญจวรรณ  วิโรจน์สถาพร ขึ้น รอง ผอ.ขสมก.  และขอบคุณ   บิ๊กต๊ะ ที่ดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจพนักงาน ขสมก.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ผู้แทนสหภาพแรงงานและผู้แทนฝ่ายบริหารองค์การ อาทิ เช่น นายประมิต เมฆฉาย ประธานสหสภาพฯ นายยุทธนาแพงพงษ์ เลขาฯ  นายอัษฎางค์ แสงงาม น.ส. โสภี เนียมนิยม เป็นต้น  เข้าร่วมประชุม สหภาพแรงงานได้เสนอ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 
         ที่ประชุม ได้มีการติดตามผลเรื่องที่ได้มีการพิจารณาผ่านคณะอนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ ที่สำคัญและเป็นขวัญกำลังใจต่อพนักงาน ดังนี้
1. การปรับเบี้ยเลี้ยงพนักงานเก็บค่าโดยสาร (จาก 20 บาท) 
- ปรับเป็น 50 บาททำงานครบ 8 ชั่วโมง
- ปรับเป็น 100 บาททำงานครบ 10 ชั่วโมง
- ปรับเป็น 150 บาททำงานครบ 12 ชั่วโมง
(ปรับแบบขั้นบันได)
2. การปรับเพิ่มเบี้ยขยันพนักงานทุกตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้เบี้ยขยัน (เดิม 150 บาท)
- ปรับเป็น 250 บาท
3. การปรับเพิ่มการจ่ายเงินส่วนแบ่งการจำหน่ายตั๋ว ทั้งของ พนักงานเดินรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร  
- พนักงานขับรถ  ปรับเป็น  
1-100ใบ  ใบละ 10 สต.
300ใบขึ้นไป  ใบละ 12 สต.
- พนักงานเก็บค่าโดยสาร
1-100ใบ  ใบละ 5 สต.
300ใบขึ้นไป  ใบละ 10 สต.
ทางฝ่ายเลขาที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องทั้งสองเรื่อง ผอ.ขสมก. ได้เสนอเรื่องเข้า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารองค์กรขนส่งมวลชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

       ในวันนี้ได้มีการประชุมหารือในเรื่อง การปรับเพิ่มเงินสบทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ขสมก. ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงาน และการจัด สัมมนาของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.
มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เห็นชอบ ในหลักการ และปรับแก้ไขข้อมูล และเสนอใหม่ใน การประชุมครั้งต่อไป   ส่วนการจัดสัมมนาของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.นั้น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการได้ให้ฝ่ายฝึกอบรม จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ผอ.ขสมก.ต่อไป

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย กล่าวแสดงความยินดี กับ น.ส.เบญจวรรณ  เปี่ยมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้ง ขึ้น รอง ผอ.ขสมก. (ฝ่ายเดินรถองค์การ) นายวิโรจน์  แหวนทองคำได้รับแต่งตั้ง ขึ้น รอง ผอ.ขสมก. (ฝ่ายบริหาร) นายสถาพร เพชรกอง ได้รับแต่งตั้ง ขึ้น รอง ผอ.ขสมก.(ฝ่ายเดินรถเอกชนร่วมบริการ) โดยคให้ใช้หลักคุณธรรมพิจารณาตามอาวุโสและผลการปฎิบัติงานเป็นที่ยอมรับได้ของคนทั่วไป  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น ตามนโยบายท่าน มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม   และได้ มีการพิจารณาการปรับเพิ่มเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ขสมก. เพื่อให้เท่าเทียมกับพนักงาน ของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยให้นำข้อมูลหน่วยงานต่างๆในสังกัด กระทรวงคมนาคมมาศึกษาเปรียบเทียบ และไม่เป็นปัญหาต่อสถานะการเงินของ ขสมก. และนำเสนอใหม่อีกครั้ง

นายประมิต เมฆฉาย ประธานสหภาพฯ กล่าวว่า ข้อเรียกร้อง หรือข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องชาว ขสมก. ซึ่งทางสหภาพได้เสนอข้อเรียกร้องและพยายามต่อสู้มาเป็นเวลานาน  ต้องขอขอบคุณท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งใส่ใจ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง ขสมก. เร่งรัด การประชุมพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดจนเป็นที่เรียบร้อย

นายยุทธนา แพงพงษ์ เลขาธิการ สร.ขสมก. กล่าวถึง การศึกษาดูงาน เป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์สำหรับสหภาพและ ขสมก. โดยรวม  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในลักษณะ best practice มาปรับใช้ในการบริหารงาน ของ ขสมก. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตรง ความต้องการของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ