สระแก้ว ชวนเที่ยว

สระแก้ว ชวนเที่ยว"ดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 19" 

      นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่ส จังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สวยงามกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัด  

      ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยการนำเอาจุดเด่นด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และการส่งเสริมเทศกาลของดีเมืองสระแก้ว เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม แสง สี เสียง อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว 

      การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดสระแก้ว ที่มีกลิ่นไอของความเป็นชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล 

      ทางจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักถึงความสำคัญการยกระดับเศรษฐกิจรากฐานของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จึงจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการภาคเอกชน เชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวและบริการไปพร้อมกับทุกภาคส่วน เพื่อ ปรับ เปลี่ยน ปลุก การท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วให้ดียิ่งขึ้น 
 
      ด้านนายณัฐรินทร์  วงศ์ภิรพัทธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีความโดดเด่นในเรื่องของผีเสื้อจนได้รับการขนานนาม ว่าเป็น "เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก" ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผีเสื้อมากกว่า 374 สายพันธุ์ และในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี จะมีผีเสื้อนับแสนตัวออกมาโชว์ความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ทางจังหวัดสระแก้วได้จัดเทศกาลดูผีเสื้อ ปางสีดา มาตั้งแต่ปี 2548  

      ทั้งนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเทศการดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทราบถึงช่วงเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระแก้ว ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ด้วยการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว จับจ่าย ใช้สอย พักค้างภายในจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดสระแก้วเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย  

      1) กิจกรรม BUTTERFLY NINGHT MARKET โดยภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการผีเสื้อ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว แสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ชุมชน ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 

      2) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพผีเสื้อ  หัวข้อ “Life Time ช่วงเวลาดีๆ ที่ปางสีดา” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 54,000 บาท 

      ส่วนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว) : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเดิน-วิ่ง จังหวัดสระแก้ว (walk-run @ สระแก้ว) กิจกรรมจะจัดขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการวิ่งเทรล ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร,วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, วิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางกึ่งเทรลและเทรล นอกจากกิจกรรมวิ่งแล้ว ยังมีกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสระแก้ว Butterfly Night Market อีกด้วย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ