ม.น.ข.จัดคอนเสิร์ต

ม.น.ข.จัดคอนเสิร์ต “เพลินเพลงสุนทราภรณ์” สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน


“เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ” ครั้งที่ 1 (2567)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 131 ถ.อโศกมนตรี คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่”
อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทายาทของครูเอื้อ สุนทรสนาน เจ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์และโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ​กรรมการบริหาร ม.น.ข.,สยามสมาคม   ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศลแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ “เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ” ครั้งที่ 1 (2567) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา  18.00  - 21.00 น. ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 131  ถนนอโศกมนตรี  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
ภายในงานแถลงข่าว มีโชว์การขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ จากธัช-กิตติธัช แก้วอุทัย หรือ ธัช แชมป์เพลงเอก  พรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใสสุนทราภรณ์ และแจ๊บ-ณฤพล ผิวอ่อน คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

ทั้งนี้อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ​ประธานกรรมการบริหาร ม.น.ข. เผยว่า  ม.น.ข. ดำเนินงานมาแล้วกว่า 60 ปี มีผลงานการมอบทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแบบ 100% เต็มให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 20,000 คนเด็กทุกคนที่เกิดมาแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านครอบครัว ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม และสถานะทางสังคม แต่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีเหมือนกันคือ โอกาส และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

ดังนั้นมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)  มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ซึ่งมีปณิธานในการส่งเสริม และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยทางด้านดนตรี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษามาโดยตลอด และสยามสมาคมฯ สมาคมระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จึงผนึกกำลังเพื่อจัดคอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” ภายใต้ชื่อ “เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข.เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ”  ครั้งที่ 1  (2567) 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและจัดสรรทุนให้ครอบคลุมรวมถึงการศึกษาเฉพาะกิจ  และเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจของ ม.น.ข. ให้องค์กร  หน่วยงาน  และบุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วม “เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่” ในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
การจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน มาเป็นประธานกิตติมศักดิ์  โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มาร่วมในงานนี้ด้วย

  
ภายในงานจะได้พบกับ 2 ศิลปินรับเชิญ ธัช-กิตติธัช แก้วอุทัย หรือ ธัช แชมป์เพลงเอก เนื้อเสียงเสกได้ทุกอารมณ์  อลิศ-ธนัชศลักษ์ ฮัดสัน หรือ น้องอลิศ สาวสวยวัยใส ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เพชรเม็ดงามแห่งวงการเพลงลูกกรุง และนักร้องกิตติมศักดิ์อีก 9  ท่าน  คือ อาจารย์สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  ประธานกรรมการ บริหาร  ม.น.ข.  คุณวิสูตร  กาญจนปัญญาพงศ์  กรรมการ ม.น.ข. สยามสมาคมฯ และที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ  คุณอมร  กีรตินารัง ประธานบริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ศาสตราจารย์ ทัชมัย  ฤกษะสุต ​  คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  คุณบุญเกียรติ  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ดร.ภัทรินทร์  ลือกาญจนวนิช  รองประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน คุณศรีล  สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จำกัด คุณวิรัช  ศรีพงษ์ คลื่นลูกใหม่รุ่นแรกของสุนทราภรณ์

บัตรชมคอนเสิร์ต ไม่มีจำหน่ายหน้างาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ (ม.น.ข.) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่  928  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-391-379602-391-2324   และ สามารถรับชมออนไลน์“ฟรี” ผ่านระบบ facebook live ได้ที่เพจ facebook ม.น.ข.
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้มอบให้แก่ ม.น.ข. ซึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา และเป็นอนาคตที่มั่นคงของประเทศ
สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เลขที่บัญชี 186-2-30147-8

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ