191จับค้ามนุษย์

191จับค้ามนุษย์  

ตามนโยบายของรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการ ละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในปัจจุบันปัญหา ดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดด้านการค้ามนุษย์
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย
พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ., พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล, พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร, พ.ต.ท.กรกฎ
โปชยะวณิช, พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ, พ.ต.อ.อาวุธ อุดมรัตน์, พ.ต.อ.อภิฌาน สวัสดิบุตร, พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ
รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ, พ.ต.ท.คงศักดิ์ ศรีโหร,พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์,
พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม, พ.ต.ท.ไพบูลย์ สอโส รอง ผกก.สายตรวจฯ พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2
กก.สายตรวจ ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติดังนี้
“ 191 จับร้านนวดแฝงค้ากามเด็กย่านพัฒนาการ ”
จับกุมผู้ต้องหา
น.ส.นฤมล (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี
น.ส.กรรณิการ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี
พร้อมด้วยของกลาง
1. ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ จำนวน 3,000 บาท
2. โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง
3. ถุงยางอนามัย จำนวน 6 ชิ้น
4. เจลหล่อลื่น จำนวน 2 หลอด
โดยแจ้งข้อกล่าวหาน.ส.นฤมล(สงวนนามสกุล)
“1. ร่วมกันค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน
สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4, 6(2) และ
มาตรา 52 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6(2) ตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551 พุทธศักราช 2562,มาตรา 52 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2560
2.ร่วมกันบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือให้เด็ก
แสดงหรือ กระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26(9),78”
PRESS RELEASE
รายชื่อเหยื่อจากการค้ามนุษย์
น.ส.เอ(นามสมมุติ) อายุ 17 ปี
น.ส.บี(นามสมมุติ) อายุ 15 ปี
วัน เดือน ปี ที่ตรวจค้น/จับกุม วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 19.30 น.
พฤติการณ์กล่าวคือ วันนี้(4 เม.ย. 67) เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ ได้รับแจ้งจากสายลับว่า
มีไลน์กลุ่มชื่อ “bnhspa.com” ซึ่งมีการโฆษณา จัดหาหญิง รวมถึงเด็กหญิงอายุต่ำกว่าอายุสิบแปดปี ให้บริการ
ค้าประเวณี โดยจะลงรูปถ่ายของผู้หญิง รวมถึงเด็กหญิงอายุต่ำกว่าอายุสิบแปดปีให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ เมื่อลูกค้า
สนใจผู้ใดก็จะติดต่อสนทนากับแอดมินกลุ่มไลน์ชื่อ “Hippo” เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และ
ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. ได้ติดต่อกับแอดมินกลุ่มไลน์ชื่อ “Hippo”
เพื่อจองคิวหญิงที่ให้บริการค้าประเวณี จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าใช้บริการที่ร้าน 18 exclusive ซ.พัฒนาการ 53/1 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อเข้าไปถึงน.ส.นฤมล (สงวนนามสกุล) แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งมอบเงินค่าซื้อบริการทางเพศให้ จากนั้นจึงขึ้นห้องเมื่อหญิงที่ให้บริการค้าประเวณีตกลง
ค้าประเวณี เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วจึงส่งแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วหญิง
ดังกล่าวมีอายุ 17 ปี ส่วนน.ส.กรรณิการ์ (สงวนนามสกุล) มีอายุ 27 ปี และตรวจพบน.ส.บี(นามสมมุติ) อายุ 15 ปี
อยู่ภายในร้านสอบถามรับว่ามารอขายบริการทางเพศ สอบถามหญิงทั้งสองคนรับว่าได้ค่าค้าประเวณีครั้งละ 1,000
บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาน.ส.นฤมล (สงวนนามสกุล) และน.ส.กรรณิการ์ (สงวนนามสกุล) ให้ทราบ
จากนั้นนำผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วน น.ส.เอ(นามสมมุติ) และน.ส.บี(นามสมมุติ) (เหยื่อหรือบุคคลผู้ค้าประเวณี) ได้ร่วมคัดแยกเหยื่อกับ
นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการคัดแยกปรากฏว่า น.ส.เอ(นามสมมุติ)
และน.ส.บี(นามสมมุติ) เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จึงได้ส่งตัวไปรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ)
************************

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ