พช.สุราษฎร์ธานี จับมือภาคี

พช.สุราษฎร์ธานี จับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล " โครงการสร้างแรงบันดาลใจสตรีให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่13 มี.ค.67
 ที่โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางโสภา  กาญจนะ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้โครงการสร้างแรงบันดาลใจสตรีให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม  และ "รวมพลังสตรีสุราษฎร์ธานี Lady's Power" ประจำปี 2567  โดยสำนักงานพัฒนาซุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิด ความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย ด้านอาชีพ และด้านทำแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้นำวุ่นใหม่  และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่สามารถเป็นแบบอย่าง ได้รับการยกย่องและเชิดซูเกียรติให้กับสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 19 อำเภอ  รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึก ผู้นำสตรี ร่วมแต่งกายผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด  เพิ่มคุณค่าผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่ออนุรักษ์ไว้สืบไป

นางโสภา  กาญจนะ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  ด้วยช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิ, - 19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  หลังจากมีการปลดล็อคมาตรการให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อให้เห็นความสำคัญของสตรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี  เน้นความเสมอภาค ได้รับการเคารพ มีเกียรติ และคุณค่าความเป็นสตรี รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่ได้ ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  และที่สำคัญยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จำนวน 19 อำเภอ จำนวน 380 คน  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน รวมจำนวน 500 คน โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี  เพิ่มศักยภาพแก่องค์กรสตรี ด้านกฎหมาย ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ และการบริหารและเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นระดับจังหวัด  ด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน 20 รางวัล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดนิทรรศการ การออกร้านของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปฝึกอบรม เพื่อประกอบอาชีพและนำผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 5 บูธ  มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ