คนดีศรีแพทย์ทหาร!

คนดีศรีแพทย์ทหาร! รอง ปลัด กห. ประธานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 7

ที่ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พลเอก ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 66 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มอบรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชน และมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 7 ในสาขาวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการ สาขาแพทย์ทหาร บริการสังคม และเกียรติยศแพทย์ทหาร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกใหม่ กับผู้แทนสี่เหล่าทัพ

โดยมี พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณอยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นายกสมาคมท่านใหม่ พลตรี ภูษิต เฟื่องฟู เลขาธิการให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ร่วมกับผู้บริหารจากสี่เหล่าทัพ โดยมีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่

1. ชนะเลิศด้านหลักการ กระบวนการ ได้แก่ การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น เรื่อง สมุดสุขภาพกำลังพล (SURASI SMART SERVICE) ของพันเอก จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ และคณะ เป็น Web application ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ เช่น ประวัติการแพ้ยา การรับยา วัคซีนที่เคยได้รับ ผลตรวจร่างกายประจำปี แจ้งคิว จองคิวการเข้ารับบริการ แบบ real time

2. ชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ได้แก่ การรักษาอุณหภูมิของสารน้ำในผู้ป่วยบาดเจ็บจากความร้อน ( Kawila Ice keeper) ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรักษาชีวิตและลดทุพพลภาพจากการบาดเจ็บจากความร้อน ด้วยการใช้ cool gel ทำเป็นบล็อกแช่แข็ง นำมาประกบกับขวดน้ำเกลือเย็น (cold saline) เพื่อรักษาอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสให้ได้นาน 3ชั่วโมงครึ่ง ลดความสิ้นเปลืองจากการเปลี่ยน cold saline บ่อยๆ และลดภาระงาน

สำหรับคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 7 ได้แก่สาขาวิชาการและวิจัย
พลโทหญิง ทิพย์ ศรีไพศาล แพทย์ อายุ 81  ปี  
"แพทย์ทหารหญิงคนแรกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลตรีหญิงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาเด็ก"  
สาขาการบริหารจัดการ
(1) พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา   แพทย์ อายุ 80 ปี
" นักคิด นักบริหาร นักประสานงาน ผู้มีเอตทัคคะเรื่องทำให้ผู้คนยิ้มออก " 
(2) พลอากาศโท อภิชาติ   โกยสุขโข แพทย์ อายุ 74 ปี
" นักบริหาร นักวางแผน ผู้สร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหาร ผู้นำ มือประสานสิบทิศ " 
(3) พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ แพทย์ (วายชนม์) 
"นักบริหาร ผู้ริเริ่มโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ทหารเรือ ผู้ประสานงานแก้ไขความขาดแคลนยาเวชภัณฑ์ในช่วงสงครามโลก "
สาขาการแพทย์ทหาร
(1) พันเอก สมบูรณ์ สังขกุล นายทหารพยาบาล อายุ 74 ปี
"ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ผู้ได้รับเหรียญรามา แบบอย่างการนำวิชาการแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการข่าวแก่หน่วยทหาร "  
(2) พลตำรวจตรี นคร ศรีวณิช  แพทย์ (วายชนม์)
"แพทย์ตำรวจผู้อุทิศตนเพื่อความมั่นคงของชาติ ผู้มีส่วนสร้างหน่วยตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร "
(3) นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร แพทย์ (วายชนม์)
" แบบอย่างในภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ กรณีช่วยชีวิตทีมหมูป่าถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน "
(4) นาวาตรี คุณากร จริยศ นายทหารพยาบาล (วายชนม์)
" แบบอย่างของความกล้าหาญและเสียสละ อุทิศชีพเพื่อช่วยเพื่อนทหาร กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง "
สาขาการบริการสังคม 
1. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม พยาบาล อายุ 70 ปี 
" บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี "
2. พันตรีหญิง พัณณ์ชิตา  พงศ์สวัสดิ์  พยาบาล อายุ 70 ปี
" ตัวอย่างของการปิดทองหลังพระ จิตอาสาในการออกหน่วยแพทย์บริการประชาชน "
3. นางจิราพร เครือโสภณ  พยาบาล (วายชนม์)
" ผู้ริเริ่มพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อุทิศตนสร้างเครือข่ายองค์กรพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ "

ปิดท้ายด้วย เสวนาเรื่อง
ความท้าทายของการปฏิบัติภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนางานแพทย์ทหารในอนาคต (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) โดย พลอากาศโท พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ ผอ.ศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหาร พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ พันเอก อิทธินันท์ โชติช่วง นาวาอากาศเอก นพดนัย ชัยสมบูรณ์
นาวาตรี สมบูรณ์ ปาลกะวงศ์ นาวาอากาศเอก สุรินท์นาท เจริญจิตต์และ
เรืออากาศโทหญิง กรุณาภา แก้วมณี


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ