โครงการไม้ดอกเมืองหนาว

ยะลาจัดประชุมโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

วันนี้ (13 ก.พ.67) นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 4 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) และกลุ่มเกษตรกรโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ Betong Highland Hotel อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ พร้อมกับการขยายผลกลุ่มเครือข่ายไม้ดอกเมืองหนาวเพิ่มเติม ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.2567 โดยมีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา" โดยนายนาซี สะนิ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา , การบรรยายหัวข้อ "อัพเดทสถานการณ์ของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยนายโตหอง แซ่หลี่ ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง , การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สวนหมื่นบุปผา บ้านปิยะมิตร 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ดอกธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2537 ให้ทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณภูเขาสูงทางภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและมีศักยภาพทัดเทียมต่างประเทศได้ โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดยะลา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ อาทิ เบญจมาศ เยอร์บีร่า หน้าวัวและไฮเดรนเยีย เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ