เปิดโลกอาชีพ BTICEC OPEN HOUSE 2024

วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เปิดโลกอาชีพ  BTICEC OPEN HOUSE 2024 

วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่หอประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานเปิดโลกอาชีพ  BTICEC OPEN HOUSE 2024 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเบตง  ให้เป็นที่รู้จักของชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมฝึกอาชีพที่หลากหลายตามโครงการฯ ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมี นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง   นายมาลิกี บาฮา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  เข้าร่วม

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง  กล่าวว่า  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยของรัฐบาล ซึ่งการสอนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสคันพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าโดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อเรื่อง การพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21  โดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย  ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ นายเตชัสติณณ์ จันทร์แก้วแร่ ผู้บริหารบริษัทฮาร์โมนี ฟรุ๊ต เอเชียประเทศไทย  และจัดให้มีการออกบูธผลงานของนักเรียน นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพเบตง   มีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตัวเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ