คณะนายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์

คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 
นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จงเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดังนี้
         เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะและให้กำลังใจคณะครู มอบนมและขนมให้กับนักเรียน จำนวน 228 คน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ มีแปลงผักสวนครัวสร้างการเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหาร และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะ และได้แนะนำให้ปลูกผักแบบยกชั้น นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางยังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อีกด้วย

         
เวลา 11.30 น. ติดตามการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าฉาง บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอำเภอท่าฉางได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องควบคู่การการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โครงการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดทำธนาคารขยะ 
บริเวณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าฉาง มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ผลต่าง ๆ หมาก พลู 
บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงแหนแดง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงผึ้งโพรง ไว้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างรายได้ ประหยัดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ผู้นำต้องทำก่อน และขยายผลไปยังบ้านเรือนของข้าราชการ ประชาชน เพื่อจะได้มีอาหาร
ที่ปลอดภัยไว้รับประทาน  นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี  และได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ไปจนครบทุกหมู่บ้าน
       กิจกรรมประกอบด้วย
       1.ใส่ปุ๋ย ห่มฟาง รดน้ำหมัก 
       2.ให้อาหารปลา
       3.เก็บผักสวนครัว
       เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ราย นายอำพร ชุมทับ อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง (ลอกใบจาก) ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพักอาศัย เสียหายทั้งหลัง ซึ่งดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กรุณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ “ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567” งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       เวลา 14.20 น. เยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนเค็มบ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ว่าที่ร้อยตรีกรณ์วรรธน์ ชูนาค ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าฉางที่ 19  (อส.) เครือข่าย “โคก หนอง นา พช.” ผู้นำ อช. ให้การต้อนรับ
       

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ