นราธิวาส-เรือนจำนราธิวาส

นราธิวาส-เรือนจำนราธิวาสจับมือ4หน่วยงานลงนาม(MOU) ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างถูกจองจำต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2567 
ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ โดยมีนายวินัย หมวกมณี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นางสาวนูรี เดวาดาแล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และนายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีแขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและมีรายได้จากการทำงานในระหว่างถูกจองจำในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพัฒนาทักษะและอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (การปักผ้าด้นมือ)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Certificate in Fashion Sewing)

สำหรับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งบุคลากรระหว่างเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเรือนจำจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่การจัดฝึกอบรม วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดนราธิวาส ให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องจักร ส่งเสริมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านอื่นๆ ตามภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม และอำนวยความสะดวกการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความเหมาะสม และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ