กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สร้างการตื่นตัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้การเล่นกีฬาพัฒนาตนเองและสังคม ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาระดับมาตรฐานสร้างโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ขึ้น ณ สวนนราเปี่ยมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับมอบอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการต่างๆ 
ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ย้ำถึงเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์กีฬา ที่ได้มาตรฐาน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงได้ยากที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา      สร้างโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาที่จะทำให้สามารถค้นพบศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเองและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา หรือก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างการตื่นตัวไปถึงประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ที่จะใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่สามารถเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ด้วยเป้าหมายดังกล่าวนั้น พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ย้ำว่าสอดคล้องกับแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค         แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่คาดหวังให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งการเล่นกีฬาจะมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่ความสันติสุขร่วมกัน เช่นเดียวกับทางจังหวัดนราธิวาส ที่นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้น    ให้เกิดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส คุณวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 แห่ง โดยมีคุณรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนจากจังหวัดนราธิวาส 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสาเมาะ, โรงเรียนบ้านบูเกะตา, โรงเรียนบ้านมูโนะ, โรงเรียนนิคมพัฒนา 10, โรงเรียนเทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2, โรงเรียนเทศบาล 6, และโรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนจากจังหวัดยะลา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา, โรงเรียนบ้านบาละ และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านวังกว้าง, โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง และโรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ
นอกจากกิจกรรม “I want to be” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วนั้น ยังมีกิจกรรม “สนุกกับกีฬา ทักษะเพื่อแรงกาย แรงใจ” ให้เด็กๆ ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและกีฬาตะกร้อกับนักกีฬาอาชีพและอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่กับ คุณสาลาฮูดิน อาแว อดีตนักฟุตบอลอาชีพแชมป์ไทยลีก นักเตะนราธิวาสคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศไทย และคุณฮานิฟ สาแลแม อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยนักเรียนอาเซียนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ นำฝึกทักษะเบื้องต้นอย่างสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจได้เต็มเปี่ยม สู่ผลสำเร็จตามคาดหวังของโครงการในครั้งนี้.

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ