เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ทุกคนคือข้าราชการในพื้นที่พิเศษ ต้องทำงานเป็นทีมเดียวกัน สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างทีมงานให้มีศักยภาพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุข
 

วันนี้ (14 ธันวาคม 2566) เวลา 15.30 น. 
ที่ ห้องประชุมห้องน้ำพราว 1  โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์   เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น จากทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 200 คน เข้าร่วม


 
พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งทำงานให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ ปรับพื้นฐานความรู้ต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจ ต้องเข้าถึง ต้องศึกษา ต้องวิเคราะห์ปัญหาทุกรูปแบบ ก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าว่าอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ และสำหรับวุฒิบัตรที่ได้รับในวันนี้ คือเครื่องมือเตือนสติของทุกคนว่า เหตุผลที่เราจะต้องเข้าร่วมอบรมและสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมากที่สุดกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คืออะไร เพราะท่านคือข้าราชการที่ทำงานในพื้นที่พิเศษ ที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างชัดเจน และที่สำคัญอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้อยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันรู้จักกันไว้ซึ่งกันและกัน เพราะการทำงานในพื้นที่เราไม่สามารถขาดใครได้ ทุกคนคือคนสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหน ท่านคือคนสำคัญเสมอ 

 
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นการดำเนินภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น จากทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่น ละ 200 กว่าคน สำหรับรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 209 คน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จำนวน 64 คน ยะลา 50 คน นราธิวาส 61 คน และจังหวัดสงขลา 34 คน
 
 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566 รวม 5 วัน โดยมี เนื้อหาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรยายทิศทางนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายประวัติศาสตร์และภูมิสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรยายการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรยายแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่พึงประสงค์ในจังหวัดชายภาคใต้ การบรรยายความสำคัญของภาษามลายูถิ่นในการปฏิบัติราชการ และการบรรยายการน้อมนำหลักรัฐประศาสโนบายล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม Project Idea และนำเสนอกรอบแนวคิดของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของพหุวัฒนธรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายวิทยากรเสวนาและวิทยากรกลุ่ม ประกอบด้วย สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้  มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายอำเภอกาบัง  และ วิทยากรอิสระจากหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ