คีตะมวยไทยร่วมงานนิทรรศการ

คีตะมวยไทยร่วมงานนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30น.
 ณ อาคารรัฐสภา
ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ นายกสมาคมกีฬามวยไทย(คีตะมวยไทย) รองประธานสภามวยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายหมวดตรีพิชิตชัย รัชตามพร อุปนายกสมาคมฯนำคณะกรรมการสมาคมฯสมาชิกและน้องๆนักเรียนเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการและสัมมนา“ทิศทางกีฬาไทย”

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ  ประจำปี 256 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของการกีฬา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาด้วย 

โดยทาง ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า “การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขอนามัยและด้านจิตใจ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติได้มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถช่วยพัฒนาจิตใจสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สำหรับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพในระดับนานาชาติ จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาของชาติได้มีการกำหนดแผนงาน รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของชาติ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อที่ประชุมวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์”

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ