ศอ.บต. ตั้งการ์ด

ศอ.บต. ตั้งการ์ดแสดงสัญลักษณ์ "รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน" NO Gift Policy                       งดให้ งดรับ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกภายในองค์กร 

วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (InternationalAnti-Corruption Day (ประเทศไทย) “9 ธันวาคม 2566 ศอ.บต. รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานและนำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรกล่าวแสดงเจตนารมณ์พร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต                     ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่แสวงหาประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวอีกว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ครอบครัวศอ.บต. จะได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในภาคีที่มีอารยธรรมของสากล              ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำลายการคอร์รัปชันให้หมดไป หากมองว่าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก แต่เชื่อว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราคือ “ไม่ทำ” และไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้ ผู้รับ ผู้สนับสนุนส่งเสริม หรือผู้พบเห็นแต่เพิกเฉย หากทุกคนยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เชื่อว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะลดน้อยลงอย่างแน่นอน  

ทั้งนี้วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ(UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546  ณ เมืองเมอริด้า  ประเทศเม็กซิโก องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล สำหรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ 1) ด้านมาตรการเชิงป้องกัน  ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก 2) ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรม   และ 3) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริง

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริต ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน  ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ต่อสู้กับปัญหาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทย และเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้นการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จึงถือเป็นวันแสดงสัญลักษณ์ที่ทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนจะร่วมกันประกาศเจตจำนงและแสดงพลังความร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด                
  
  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ