ส.กีฬามวยไทยMOU

ส.กีฬามวยไทยMOU โรงเรียนวัดสะแกสู่เวทีแห่งการสืบสารวัฒธรรมคีตะมวยไทย

วันที่ 1 พ.ย. 66 
#สมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)ร่วมกับโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) 
ลงนามMOUร่วมกันขับเคลื่อนคีตะมวยไทยกับ #โรงเรียนวันสะแกอยุธยา ช่วยสนับสนุนน้องๆเผยแผ่ไปสู่เวทีแห่งการ #สืบสารวัฒธรรมคีตะมวยไทย

นำโดย
1.  ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ 
นายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) รองประธานสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 พล.ต.ท.อัตชัย ดวงอัมพร
อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)

 นายหมวดตรีพิชิตชัย รัชตามพร
อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)

นายอดิทีปย์ มณีอินทร์
กรรมการสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)

 นายณรงค์  ทับทิมอ่อน
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)

คุณฐิติรัตน์ สำราญ (แนน)
เลขานุการ WMC United Muaythai Center
กรรมการสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)
นายทวิน เคล้าเครือ ผู้กำกับภาพยนตร์

นายรังสรรค์ ดรละคร
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)

เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงและร่วมเป็นสักขีพยานกับโรงเรียนวัดสะแก


 โดยกําหนดวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1  เพื่อส่งเสริมการใช้กีฬาคีตะมวยไทยในการออกกำลังกาย (Aerobic Muaythai) 
1.2 เพื่อส่งเสริมกีฬาคีตะมวยไทยให้เป็น 1 ใน Soft Power ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสู่ระดับสากล 
1.3 เพื่อจัดการแข่งขันให้ได้แชมป์ประเทศไทยและประเทศสมาชิก 152 ประเทศ
1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
1.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ กีฬาคีตะมวยไทย ให้เป็นที่นิยมในวงกว้างตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก


2. ภารกิจความร่วมมือ
2.1 ภาจกิจของ สมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย)
2.1.1   ขับเคลื่อนตามแผนงานตามกรอบโครงการกำหนด
2.1.2   ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
2.1.3    จัดการแข่งขัน Road Show การแสดงและเผยแผ่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเม้นต์(Tournament) ที่สำคัญต่าง ๆ ของสมาคมฯ และระดับนานาชาติ  
2.2  ภารกิจของ โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
2.2.1  สนับสนุน นักเรียนและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่บนพื้นฐาน ของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง
การแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงนี้จะกระทําได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความ เห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
5. การมีผลบังคับใช้และการยกเลิกบันทึกข้อตกลง

 กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะต้อง บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน การที่บันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ไม่มีผลเป็นการยกเลิกกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ที่ดําเนินงานไปแล้ว หรือที่อยู่ระหว่างดําเนินงานภายใต้ บันทึกข้อตกลงนี้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ