“สิริพงศ์” เปิดโครงการ

"ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. “สิริพงศ์” เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ บุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ !!

กระทรวงศึกษาธิการ - 5 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก​ เพิ่มพูน​ ชิด​ชอบ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ มอบหมาย​ให้​ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566” โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา 

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ทั่วประเทศ  และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และร่วมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน

“กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแรงงานทักษะสูง ใน 8 สาขา ให้สอดรับกับหมุดหมายและแผนงาน Quick  Win ของรัฐบาล ได้แก่ สาขาอาหาร โดยปรับหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สาขาเกม ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างเกมที่ตรงกับความต้องการของตลาด, สาขาแฟชั่น สาขาศิลปะ สาขาการออกแบบ ส่งเสริมการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์ความเป็นไทย ถูกใจตลาดโลก, สาขาดนตรี สาขากีฬา ส่งเสริมการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานดนตรีและกีฬาในระดับมัธยมศึกษาให้เข้มข้น และสาขาหนังสือ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดและสถาบันหนังสือทั่วประเทศในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และจัดตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติ”

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประเภทเสริมสร้างทักษะ ประเภทศิลปะและการกีฬา เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามหลักสูตรมีความพร้อมมากในการช่วยเสริมนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สช. หาแนวทางวิธีการสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศที่อยู่ภายใต้กำกับของ สช.ศธ. นั้น ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน และนักเรียน นั้นล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ทักษะดนตรี การแสดงศิลปะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  และส่งเสริมการเรียน ทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  เน้นผู้เรียนจบแล้วประกอบอาชีพทำงานได้จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับภายในงานมีผู้บริหาร ศธ. และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม อาทิ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เป็นต้น


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ