"พีระพัฒน์ มานพ" ป้องกันแชมป์

"พีระพัฒน์ มานพ" ป้องกันแชมป์ฝ่ายชาย-ทุบสถิติเดิมของตัวเอง พร้อมควงแขน "กมลวรรณ ลีระเดิมพงษ์" ครองแชมป์ฝ่ายหญิง ในงานประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 66" พร้อมถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29" ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก ได้มีการจัดแข่งขัน "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29" ประจำปี 2566 มีการชิงชัยรวมทั้งสิ้น 3 ระยะ ประกอบด้วย ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. รวมถึงกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม.

ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพระราชทานถ้วยรางวัล และทรงพระดำเนิน ระยะทาง 1.6 กม. ณ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เฝ้ารับเสด็จฯ

ในส่วนของผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ในในประเภทซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กิโลเมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี ปรากฏว่า แชมป์ตกเป็นของ พีระพัฒน์ มานพ นักวิ่งหนุ่มเจ้าถิ่น ร.ร.นายร้อย จปร. ดีกรีแชมป์เก่า วิ่งผงาดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 2.01.30 ชั่วโมง ป้องกันแชมป์ พร้อมกับทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้เมื่อปีก่อนอยู่ที่ 02.02.09 ชั่วโมง 

ส่วนรุ่นอายุ 25-29 ปี ชาย อันดับ 1 อเนชา สาแช ทำเวลา 2.06.45 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 30-34 ปี ชาย อันดับ 1 วีระพงศ์ พะงาดนอก ทำเวลา 2.13.09 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย อันดับ 1 ไชยยันต์ รุปิยะเวช ทำเวลา 2.05.49 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาย อันดับ 1 จีระศักดิ์ กิติยะภาร ทำเวลา 2.07.38 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย อันดับ 1 กมล น้อยหนองสวง ทำเวลา 2.13.05 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 50-54 ปี ชาย อันดับ 1 โภคธร ชัยวงค์ ทำเวลา 2.17.05 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 55-59 ปี ชาย อันดับ 1 บรรพต ไพเราะ ทำเวลา 2.13.14 ชั่วโมง และรุ่นอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ชาย อันดับ 1 พ.อ.สุวรรณ ยะบุญ ทำเวลา 2.32.54 ชั่วโมง

ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลต์อยู่ที่ประเภทซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กิโลเมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี แชมป์คือ กมลวรรณ ลีระเดิมพงษ์ นักวิ่งสาวเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ด้วยเวลา 2.34.50 ชั่วโมง ส่วนรุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง อันดับ 1 จันทร์เพ็ญ พุทธคำ ทำเวลา 2.47.07 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง อันดับ 1 พัชรินทร์ วงศ์ต่อม ทำเวลา 2.47.33 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 40-44 ปี หญิง อันดับ 1 ณัฏฐธิดา ต้นคชสาร ทำเวลา 2.41.34 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง อันดับ 1 วิลาวัลย์ เผือกสมจิต ทำเวลา 2.44.40 ชั่วโมง, รุ่นอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หญิง อันดับ 1 ลัทธวรรณ จามรศรีอนัน ทำเวลา 2.52.40 ชั่วโมง 

ส่วนผลประเภทฮาล์ฟมาราธอน 16 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย อันดับ 1 มงคล แก้วตา ทำเวลา 54.55 นาที, รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย อันดับ 1 สิทธิโชติ โล้กูลประกิจ ทำเวลา 58.02  นาที, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย อันดับ 1 ภูดิศ วีรุฒวรกุล ทำเวลา 58.56 นาที, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย อันดับ 1 แอนเดรีย วาย ทำเวลา 59.09 นาที, รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี ชาย อันดับ 1 บุญหนา ศิริวิมาตย์ ทำเวลา 1.07.03 ชั่วโมง 

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 16 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี หญิง อันดับ 1 กวินธิดา ธาดาเศรษฐ์ ทำเวลา 1.07.16 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 30-39 ปี หญิง อันดับ 1 อรัญญา หินซุย ทำเวลา 1.07.52 ชั่้วโมง, รุ่นอายุ 40-49 ปี หญิง อันดับ 1 ยมนา เครือศรี ทำเวลา 1.08.27 ชั่วโมง และรุ่นอายุมากกว่า 50 ปี หญิง อันดับ 1 นิธิพร บุญลัภยานันท์ ทำเวลา 1.12.53 ชั่วโมง

สุดท้ายที่ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย อันดับ 1 ด.ช.กิตติคุณ ลันขุนทด ทำเวลา 36.22 นาที, รุ่นอายุ 14-19 ปี ชาย อันดับ 1 พิชญ์ ห่อเพ็ชร์ ทำเวลา 37.49 นาที, รุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย อันดับ 1 ศิริโชควัฒนา ไชยรบ ทำเวลา 35.35 นาที, รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย อันดับ 1 จักรพันธ์ อุนัยบัญ ทำเวลา 37.02 นาที, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย อันดับ 1 ปฏิญญา วัฒนากรแก้ว ทำเวลา 36.19 นาที, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย อันดับ 1 จิรศักดิ์ กีกาศ ทำเวลา 38.35 นาที, รุ่นอายุ 60-69 ปี ชาย อันดับ 1 โชคชัย เจวประเสริฐพันธุ์ ทำเวลา 43.16 นาที และรุ่นอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ชาย อันดับ 1 วีระ เฟื่องสวัสดิ์ ทำเวลา 47.56 นาที

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง อันดับ 1 ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล ทำเวลา 41.29 นาที, รุ่นอายุ 14-29 ปี หญิง อันดับ 1 ปภาดา นิลวิสุทธิ์ ทำเวลา 45.11 นาที, รุ่นอายุ 30-39 ปี หญิง อันดับ 1 วิภาพร พำบุญ ทำเวลา 46.43 นาที, รุ่นอายุ 40-49 ปี หญิง อันดับ 1 ณิชาภัทร ยอดเพ็ชร์ ทำเวลา 45.44 นาที, รุ่นอายุ 50-59 ปี หญิง อันดับ 1 สุชาฎา วัฒนเวศ ทำเวลา 47.07 นาที และรุ่นอายุมากกว่า 60 ปี หญิง อันดับ ปรีดา ไพโรจน์ภักดิ์ ทำเวลา 49.14 นาที ทั้งนี้ ถ้วยรางวัลพระทาน ลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นของกลุ่มการแข่งขันรับพระราชทาานจาก พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65" จัดขึ้นภายใต้มาตรฐานการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยทางด้านการแพทย์ในการจัดกิจกรรมวิ่ง และได้มาตรฐานสากล ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชน "Mass Sport Safety Ecosystem Forum" เพื่อให้นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีตามมา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคต โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th และเฟซบุ๊กเพจ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ www.facebook.com/crmarun

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ