ผู้ว่าสุราษฎร์ฯจัดระเบียบสังคม

ผู้ว่าสุราษฎร์ฯจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเผยเข้าข่าย 8 ราย

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย 

นายเจษฎา กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีบัญชามอบหมาย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบาย ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลโดยให้ความสำคัญกับ กิจกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ยาเสพติด,การค้ามนุษย์ ,การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ,การพนัน ,การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ สถานบริการและสถานบันเทิง ให้กรมการปกครองและจังหวัดร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผล โดยให้ปฏิบัติด้วบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายเจษฎา กล่าวต่อว่า ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งรายชื่อผู้ที่เข้าข่าย ผู้มีอิทธิพลซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มสีแดง และกลุ่มสีเหลือง รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยทันที ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับจังหวัดเพื่อปฏิบัติตามแนวนโยบายไปสู่การการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสั่งการไปยังอำเภอ ทุกอำเภอให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับอำเภอ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ทุกท่านจงใช้ สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ความเสียสละ โดยถือความถูกต้อง อาศัยหลักกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แลเปฏิบัติงาน
โดยยึดถือหลัก "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
ถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของพี่ประชาชน ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่สุด มีความพร้อมที่จะดำเนินเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ป้องกัน ปราบปรามการกระทำละเมิดกฎหมายทุกประเภท รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบสุขของพี่น้องประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเปิดปฏิบัติการ (Kick of!) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ได้บูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างให้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น เมืองหน้าอยู่ ปลอดภัย พัฒนาสู่ "จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองคนดี" อย่างแท้จริงต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ