อบจ.นครสวรรค์เคียงข้างประชาชน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เคียงข้างประชาชน
ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลเจ้าส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายก อบจ.นครสวรรรค์  เป็นประธานเปิด โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เคียงข้างประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1  ซึ่งมี
นายชุมพล ศิริครินทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย
นางสาวธิติกมล สุขเย็น นายอำเภอเก้าเลี้ยว  นายมานพ บุญผสม รองนายกฯ
นายเชิดพันธุ์ มาศรี
รองนายกฯ 
นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์  รองนายกฯ 
พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก  ร.ต.ท.พิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกฯ  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ  เลขานุการนายกฯ  นางแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายกฯ  นายณรงค์ พนมวัน
ประธานสภา อบจ. พร้อม นายถวิล เจริญคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
นายอรรณพ ทาเอื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ /
ผอ.กองทุกกอง / หัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมโครงการ  และมี นางสาวปริชญา นามจรัสเรืองศรี อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังกับคดี จังหวัดนครสวรรค์  มาบรรยายให้ความรู้ "เรื่อง " การประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน "   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น และร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดียิ่งขึ้น และนำผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป การประชุมครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบแนวทางการดำเนินงาน บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างถูกต้องและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จัดทำภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำระดับอำเภอ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
พิจารณาว่าเหมาะสม จำนวน 1,000 คน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ