นายอำเภอท่าฉางประธานประชุม

นายอำเภอท่าฉางประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ประจำเดือนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566 ณ หอประชุมอำเภอท่าฉาง เพื่อนำข้อราชการหรือปัญหาต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนมาร่วมคิดร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนนำข้อราชการไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย
       1.การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       2.มอบหนังสือสำคัญ จำนวน 1 ราย
       3.มอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ราย 
       4.มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และการเป็นบุคคลคุณธรรมตามหลัก 5 คุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จำนวน 7 ราย
       ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 8 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” การควบคุมกำดับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566 การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) การรณรงค์ใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID ของกรมการปกครอง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ประชาชน การจัดตั้ง 25 ตาสัปปะรดในหมู่บ้าน/ชุมชน การติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอท่าฉาง 
นอกจากนี้ มีผู้แทนจากบริษัทนิวไบโอดีเซล จำกัด เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ “โครงการน้ำมันเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่” และผู้แทนโรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
        

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ