อำเภอดอนพุด ร่วมกิจกรรม

อำเภอดอนพุด ร่วมกิจกรรมจัดแสดง Live Action ในการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย”  หรือ Sustainability Expo 2023  โครงการ Live Action ดอนพุดเพียงพอด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด ร่วมกิจกรรมจัดแสดง Live Action ในการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย”  หรือ Sustainability Expo 2023  โครงการ Live Action ดอนพุดเพียงพอด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มีพระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนพุด นายไพศาล ขำวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

          อำเภอดอนพุดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้านประกอบด้วย ตำบลไผ่หลิ่ว ตำบลดอนพุด ตำบลบ้านหลวงและตำบลดงตะงาว มีพื้นที่ทั้งสิ้น 58.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,901ไร่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,538 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 3,202 คนและ ประชากรหญิง 3,336 คน มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,555ครัวเรือน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลดอนพุด และองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำบางกุ่มอีกทั้งยังตั้งอยู่ตอนล่างของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมโดยในช่วง ฤดูมรสุมหรือฤดูน้ำหลาก จะเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง และนาปีซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวจึงได้มีการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้ปลูกพืชทางเลือกที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศหรือเกษตรมูลค่าสูงอีกทั้งสามารถนำไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน จึงได้พิจารณาส่งเสริมการเพาะปลูกพืช 4 ชนิด ได้แก่ผักโมโรเฮยะ ซึ่งเป็นผักที่มีวิตามินสูง, เห็ดมิลค์กี้ซึ่งเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูง, เห็ดยามาบูชิตาเกะซึ่งเป็นเห็ดที่มีคุณสมบัติในการบำรุงสมอง และข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งเป็นข้าวที่มีน้ำตาลต่ำ โดยพืชทั้ง 4 ชนิดนี้ตอบโจทย์ความต้องการของโลก คือ Healthy trendที่คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น และ Plant based trendที่คนหันมานิยมบริโภคพืชแทนเนื้อสัตว์มากขึ้น   

      อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมฯภายใต้แนวคิดดอนพุดเพียงพอด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นสถานีทั้งสิ้น6 สถานี ในสถานที่เดียวกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ดอนพุดโมเดล (Donphut Model, ชมแปลงผักโมโรเฮยะต้นแบบ,เยี่ยมชมร้านพยัญชนะ ,ชมการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมสีโมโรเฮยะ,จิบกาแฟ แลกระจาบ ณ ร้านสถาปนก และกิจกรรมหนึ่งวันในดอนพุด(One day trip) พร้อมล่องเรือ ซึ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมนั้นอยู่ภายใต้โครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย อำเภอดอนพุด  

โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : ไปยัง บูธกระทรวงมหาดไทย ณ งานจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ SustainabilityExpo 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ