เลือกบอร์ดบริหารดูแลเงินประกันสังคม

เลือกบอร์ดบริหารดูแลเงินประกันสังคม

      ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ทางทีมพัฒนาประกันสังคมนำโดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ พร้อมด้วย ดร.วรพล เพ็ชรภูผา สมพงศ์ นครศรี เบญจพร บุษมงคล ชัชพงศ์ โชติศิริ ฟารีดา บุรณนัฏ ทรงกรด ชูศรี ตัวแทนจาก 7 สภานายจ้าง ผนึกกำลังในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของทีมในการมุ่งมั่นพัฒนาประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้างและผู้ประกันตนอย่างเป็นธรรม

     ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์  ในฐานะผู้นำของทางทีมพัฒนาประกันสังคม กล่าวว่าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งการได้มาของบอร์ดประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายรวมถึงวางระเบียบ วาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม 

    โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและสปส.ปฏิบัติการ อื่นๆ ใด ตามกฎหมายหรือ รมว.แรงงานมอบหมายอีกด้วย    
ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางทีมพัฒนาประกันสังคมมีความมั่นใจว่าจะมาสามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคมเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงาน กับสภานายจางและสำนักงานประกันสังคมมายาวนาน
ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้ ขอให้นายจ้างผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งมาใช้สิทธิ และให้โอกาสเลือก ทีมพัฒนาประกันสังคมเข้าไปทำงานในฐานะ คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง) โดยขอให้นายจ้างสมัครเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12-31 ต.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์  www.sso.go.th  หรือ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ