นายอำเภอเกาะสมุย

นายอำเภอเกาะสมุย เปิด "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน" หวังบรรเทาหนี้ประชาชน และรู้จักวางแผนการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น.  
ณ ที่ทำการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย เปิด "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน" โดยมีนางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาชาดอำเภอเกาะสมุย นางสาวธรณัส อินทสมบัติ  ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย นางสาวสุรัตน์  ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย และประชาชนในพื้นที่ชุมชนหัวถนน ร่วมกิจกรรม รวม 35 คน
  
   
นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุยกล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวถนน ที่จะได้มีการดำเนินงาน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยการขับเคลื่อนของตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรทางการเงินในชุมชนเอง อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในครั้งนี้ คาดว่า "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน" จะสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ให้ประชาชนรู้จักการวางแผนการใช้เงินทุนชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสร้างวินัยทางการเงินในครัวเรือนที่มีหนี้สิน นำไปสู่การสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นของประชาชน ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

    
 นายทรงพล ไชยธวัช ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน กล่าวว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาทนี้สินครัวเรือน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน" ขึ้น โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหัวถนน มีกลไกการขับเคลื่อนคือ กณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ที่มาจากตัวแทนของกลุ่มองค์กรการเงินที่มีอยู่ในชุมชน อันได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชน บูรณาการกลไกการทำงานบริหารจัดการหนี้ของประชาชน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการหนี้ คือลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยในกระบวนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การประชุมชี้แจงและวางแผนขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 2) การประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3) การศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ และ 4) การประชุมชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยในการดำเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอนที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเกาะสมุย และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ