อบรมส่งเสริมสุขภาวะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีที่ 2

    
20 ตุลาคม 2566     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีที่ 2 ขึ้น    โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
         โดย นายกิตติกร  ปิ่นรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ กล่าวว่าได้กำหนดแผนการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร สร้างสุขศรีวิชัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี โดยเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดโครงการ เดือน กันยายน 2566 โดย เรียนเดือนละ 1 ครั้งๆละ 5 ชั่วโมง รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านทำเนียบ และผู้ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จำนวนเงิน 38,150 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  และสังคมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้เป็น     แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพและทำกิจกรรมร่วมกัน                                           
           ในการนี้ นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและได้กล่าวชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับท่านผู้สูงอายุ ทุกท่าน  ที่ สำเร็จหลักสูตร ในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ   ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ท่านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ปูชนียบุคคลที่สำคัญ ของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นกำลังสำคัญมาก่อน ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่กำลังจะมาถึง การดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร ถือเป็นการเตรียมพร้อม เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ      ให้มีความพร้อม กับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้รับการดูแล  และเอาใจใส่จากครอบครัว และชุมชน อย่างเหมาะสม

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ