นัฐจิมา" ควง"ปิติพงศ์"คว้าทอง

นัฐจิมา" ควง"ปิติพงศ์"คว้าเหรียญทอง พร้อมซิวนักชกยอดเยี่ยมมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี66


นัฐจิมา เถาสุวรรณ์ นักชก รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา ชนะคะแนน เครือฟ้า รอจันทร์ นักชก รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช 5-0 ในรุ่น60กกหญิง  คว้าเหรียญทอง พร้อม ซิวตำแหน่งนักชกยุวชนหญิงยอดเยี่ยม ขณะที่นักชกยุวชนชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ปิติพงค์ คำทอง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ศึกมวยยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1ต.ค. ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก  จ.สระบุรี


พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันมวยสากลยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักชกยุวชนและเยาวชนชายหญิง
โดย นักชกยุวชนชายยอดเยี่ยม
ได้แก่ ปิติพงค์ คำทอง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)
นักชกยุวชนหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่นัฐจิมา เถาสุวรรณ์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)
ส่วนรางวัลนักชกเยาวชนชายยอดเยี่ยมได้แก่ ณรงค์ฤทธิ์ เครือพัฒ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)
และนักชกเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมได้แก่
 เกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)


ผลการแข่งขันคู่อื่นๆในรอบชิงชนะเลิศ
เวทีBประเภทยุวชน

รุ่น42กก.หญิง มนชนก นิลสนธิ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)  ชนะคะแนน ณัฐนิชา สุนทรอินทร์(รร.กฬ.กรุงเทพ
มหานคร) 5-0

เหรียญทองแดง ขวัญชนก อะโนมา(รร.กฬ.จ.นครสรรค์) ,วดีพรรณ รัตนพพนธ์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)


รุ่น44กก.หญิง จิราภัทร สุวรรณคำ(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)  แพ้คะแนน 
กัญญาภัทร เบ้านอก(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)1-4

เหรียญทองแดง วริศรา เต็งโล่ง(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก),กาญจนศิริ รัตนปัญญา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)
 

รุ่น46กก.หญิง พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์(รร.อาจสามารถวิทยา)แพ้คะแนน เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)0-5

เหรียญทองแดง มนัสนันท์ เครือวัลย์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา),ธิดารัตน์ กันย์บุรี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)

รุ่น48กก.หญิง นฤชล เครือพิมาย(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะอาร์เอสซี จีรนันท์ ดาบพลหาร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ยก3

เหรียญทองแดง อภิสรา รักโคตร(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี),สีนิน ศิริม่วง(รร
.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)
รุ่น51กก.หญิง ธิภัทรชา สีสด(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน ศรัณพร ผลพูน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 2-3

เหรียญทองแดง ชญานันท์ ไพรจินดา(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร), รมณี เทพอินแดง(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)


รุ่น54กก.หญิง ช่อทิพย์  ช่างทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง) ชนะคะแนน เมธาวี นุมขุมทด(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)5-0

เหรียญทองแดง ธัญญาภรณ์ แตงอ่อน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ),อนุตรา พื้นพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)


รุ่น57กก.หญิง สุธาสินี จันทร์ว่องกิจ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้คะแนน ชวัลลักษณ์ สอนนำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 0-5

เหรียญทองแดง ภิญญดา กาญจนะ(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) ,พัชราภา ห่วงสุวรรณ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)


รุ่น60กก.หญิง  นัฐจิมา เถาสุวรรณ์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ชนะคะแนน เครือฟ้า รอจันทร์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)5-0

เหรียญทองแดง ณัฐพร แฝงสุวรรณ(รร.สามโคก),ชญาดา สาเกตุ(รร.อาจสามารถวิทยา)

รุ่น63กก.หญิง รุ่งทิวา สลักคำ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซีแฟนต้า เสงบาเต้(รร.สามโคก)ยกแรก

เหรียญทองแดง(ไม่มี)


รุ่น42กก.ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้คะแนน ตรัยบุตร โชคเจริญ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)1-4

เหรียญทองแดง วีระภัทร์ หนอกสั่น(รร.กฬจ.ตรัง), อัครวิน ศิริพยัคฆ์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)


รุ่น44กก.กิตติพงษ์   อินทร์กอง(รร.กฬ.จ.ตรัง)แพ้คะแนน ศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง(รร. กฬ.จ.นครสวรรค์)1-4เหรียญทองแดง อดิศักดิ์ โคตรบังคม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น ), พีรพัฒน์ ทัพภะ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)


รุ่น46กก. เกียรติศักดิ์ สุขวี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะ อาร์เอสซี ภานุวัฒน์ ไชยเดช(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ยก3


เหรียญทองแดง ฐิติพันธ์ คำแร่(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก),รัฐพัฒน์ ทำเผือก(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) 

รุ่น48กก. ปิติพงค์ คำทอง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ชนะคะแนนสรวิชญ์ จันทระ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) 3-2


เหรียญทองแดง ปุณพจน์ ตั้นลาม(รร.สามโคก) ,ชนะพล ช่วยนา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)4-1


รุ่น51กก.ตะวัน อุสาห์ดี(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้คะแนน วชิรวิทย์ บุญกุศล(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)0-5

เหรียญทองแดง วรเดช พรหมแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง),จีรศักดิ์ เพิงแก้ว(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) รุ่น54กก.ศุภณัฐ พันทวี(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)  แพ้คะแนน ณัฐภูมิ ทองกล่ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)0-5


เหรียญทองแดง ธนะธร รักอรุณ(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) ,ศิริวัฒน์ ดาศรี(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) 

รุ่น57กก.ภัทราวุธ แสงเทโพ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ชนะน็อค ธนกร
เหือนสุข(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก2

เหรียญทองแดง ภาคิน เสนาพรหม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช), ธนภัทร เป้จิ๋ว(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) 


รุ่น60กก.ก้องกิดากร กากองเสริม(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) แพ้อาร์เอสซี อภิชิต แจ่มดี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ยก3

เหรียญทองแดง สัชฌกร จันทะประสิทธิ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี),วายุ อ่ะทะถ้ำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 

รุ่น63กก.ณัฐพงศ์ พิมเสน(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะน็อค ภัรทรดนัย สมอบ้าน(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ยก3


เหรียญทองแดง .อธิราช ศรีสาคร(รร.สามโคก) ,เมธาสิทธิ์ ชัยเมือง(รร.อาจสามารถวิทยา) เวทีA ประเภทเยาวชน
รุ่น42กก.หญิง วันดี ศรีหนองโคตร(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) ชนะ หลัง มุฑิตา เอี่ยมสะอาด(รร.สามโคก)ยอมแพ้ ยกแรก

เหรียญทองแดง(ไม่มี)

รุ่น45ก.หญิง วิไลลักษณ์ จันบัติ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)แพ้คะแนน ณัฎฐา นำผล(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)0-5

เหรียญทองแดง ธิดาวรรณ จันทร์เทศ(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช),ณัฐฐาสินีย์ เหง้าพันธ์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)


รุ่น48กก.หญิง เกวลิน นรสิงห์ (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ธนภรณ์ ด้วงช่วย(รร.กฬ.จ.ตรัง)4-1

เหรียญทองแดง สุทธิดา รักหนู(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช),ปภาดา วุฒิชัย(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)

รุ่น50กก.หญิง   ภัทรวดี คะเนนอก(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะคะแนน ธัญวรัตน์ จันทร์เส(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)5-0

เหรียญทองแดง สุฐิมา ผิวนวล(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช) รุ่น52กก.หญิงปานิศา ขัติภิรส(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะคะแนน ขวัญฤทัย ภูบุญปลูก(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)4-1

เหรียญทองแดง เกศรา จาดภักดี(รร.สามโคก) 

รุ่น54กก.หญิง กฤติพร พรมพลเมือง(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้ อาร์เอสซีธิติสุดา ชนะโยธา(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ยกแรก

เหรียญทองแดง กฤษณา ลาพรมมา(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)
,ธัญวรัตน์ สังข์วร(รร.สามโคก)

รุ่น60กก.หญิง ณัฐนอชา แก้วชิน)รร.กฬ.อุบลราชธานี) ชนะคะแนน ศุภาพิชญ์ ทองทิพย์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)5-0

เหรียญทองแดง(ไม่มี)

รุ่น63กก.หญิง ประริสา งามศรีสัย(รร.กฬ.อุบลราชธานี) แพ้คะแนน ปทุมพร จันทร์ส่อง(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)0-5

เหรียญทองแดง ศิริมล ยี่เวาร์(รร.กฬ.จ.ตรัง),ปรียาภรณ์ สุทธวงศ์(รร.สามโคก)รุ่น45กก.อาทิตย์ ฉ่ำพรมราช(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี รัชชานนท์ รักกะเปา(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)ยก2

เหรียญทองแดง รังศิโรจน์ เพิ
งกระโจม(รน.กฬ.อบจ.พิษณุโลก),รชต คำนับภา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)

รุ่น48กก.วรวุฒิ สูหลำ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้คะแนน ภานุวัฒน์ ปุณกรณ์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 0-5

เหรียญทองแดง กิตติศักดิ์ อินอักษร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา),วีรวัตร อุส่าห์ดี(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)

  

รุ่น51กก. กิตติพงษ์ มั่นยืน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ทวีวุฒิ เกตุแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)5-0

เหรียญทองแดง อภิรักษ์ ไทยกระโทก(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา),ภูศรันวิชย เสียงเพราะ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)

รุ่น54กก. ชลสิทธิ์ คชสิทธิ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนน ณรงค์ฤทธิ เครือพัฒ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)0-5

เหรียญทองแดง ธีระวิทย์ เกษี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ),จักรพรรดิ์ กันรัตน์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)


รุ่น57กก.พงษ์เทพ ตำปาน(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)แพ้คะแนน  กิตติวัฒน์ เฉยเถื่อน(รร.กฬ.จ.อ่างทอง-5

เหรียญทองแดง ดนุเดช ประเคน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ),นรภัทร ดวงบุปผา(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)

 

รุ่น60กก พิสิษฐ์ เป้าจันทึ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะ หลัง วีรภัทร โพธิ์ศรี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยอมแพ้ ยกที่1

เหรียญทองแดง ศิวัช นิ่มชม(รร.กฬ.จ.อ่างทอง),สหรัฐ เต๊ะหิรัญ(รร.สามโคก)

รุ่น63.5กก. สุทธวีร์ พ่วงมี(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)  ไม่มาชก ทำให้ ฤทธินันท์ นุ้ยมั่ง(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ชนะผ่านคว้าเหรียญทอง

เหรียญทองแดง ธวัชชัย คงสมฤทธิ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) , รชฎ มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถสิทยา)


รุ่น67กก.สุทธิพงศ์ สีทองสา(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน 
สหพล ผิวใส(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)5-0

เหรียญทองแดง ภูธเนศ เอี่ยมรัมย์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา), เมทิวกร ภานุรังษี(รร.สามโคก)

รุ่น71กก.ธีรภัทร ศิริรักษ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้อาร์เอสซี นันทวัฒน์ ทองกล่ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยกสอง

เหรียญทองแดง ภานุวัฒน์ ดีแป้น(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร),มงคล ต่อมกระโทก(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ