ป.ป.ช. บุรีรัมย์ ลงพื้นที่

ป.ป.ช. บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกง หมู่ที่ 8 (สายทางล้อมรอบหนองกง) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชำรุดหลังก่อสร้างเสร็จเพียง 2 เดือน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์ CDC) ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกง หมู่ที่ 8 (สายทางล้อมรอบหนองกง) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีสภาพพื้นผิวถนนหลุดร่อน หินโผล่หลายจุด โดยปรากฏข้อความ
จากแหล่งข้อมูลระบุว่า “หลังส่งมอบไม่ถึง 2 เดือน ถนนคอนกรีตสายทางล้อมรอบหนองกง ของ อบต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ค่าก่อสร้าง 1.8 ล้าน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร” ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายหิรัญ  ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายคันสิทธิ์  คะเลารัมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ รวมทั้งนางนัยน์ปพร  วานิชยากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ และคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกง หมู่ที่ 8 (สายทางล้อมรอบหนองกง) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีสภาพพื้นผิวถนนหลุดร่อน หินโผล่หลายจุดโดยโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง รวม 30 ท่อน ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,805,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยปรากฏชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมทองเอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้รับจ้าง กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ได้มีการตรวจรับงานจ้างและได้มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 

จากการลงพื้นที่ปรากฏว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางจุดมีสภาพชำรุด แตกร้าวหลุดร่อนหลายจุด ในเบื้องต้นสันนิษฐานได้ว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนมีมรสุม ทำให้เกิดการชะล้างหน้าผิวคอนกรีต และวัสดุ (ปูน) อาจไม่ได้คุณภาพ หรือส่วนผสมไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ได้ทำการเจาะทดสอบถนนด้วยเครื่องคอริ่ง (Coring) เพื่อทำการตรวจสอบถนนคอนกรีตโครงการดังกล่าวด้วยวิธีการสุ่มเจาะถนนคอนกรีต เพื่อนำไปหาค่ากำลังแรงอัดว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนก่อสร้างหรือไม่ จำนวน 5 จุด ซึ่งผลจากการเจาะทดสอบ พบว่า ปริมาณความหนาของคอนกรีตทั้ง 5 จุด เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน สำหรับกำลังแรงอัดคอนกรีตได้มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์คุณภาพของวัสดุต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายทางละเมิดหรือทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หากผลการพิสูจน์คุณภาพของวัสดุไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ