กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมสมทบทุน

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกาบ้านคีรี สร้างความเสมอภาคพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน จชต. 

วันนี้ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ที่ มัสยิดอัลคอยรียะห์ หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมเลี้ยงอาหารหารายได้และร่วมสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลคอยรียะห์ โรงเรียนตาดีกาบ้านคีรี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอัสอารี เจ๊ะเฮง โต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัลคอยรียะห์, กลุ่มเสื้อเขียวจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และคณะกรรมการมัสยิดฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมชมการแสดงอานาซีดของน้อง ๆ สนับสนุนบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารต่าง ๆ และร่วมรับประทานอาหารกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานการกุศล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลคอยรียะห์ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมัสยิดอัลคอยรียะห์, คณะกรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานที่จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และต้องรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ชาวบ้านและทุกภาคส่วนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนการสร้างอาคารเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารเรียน 1 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 3 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากขาดงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมสมทบทุนในครั้งนี้ขึ้นมา และเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นสถานที่ขับเคลื่อนการศึกษา และเป็นสถานที่ปลูกฝังเยาวชนที่ดีของชุมชนต่อไป

 โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าเราทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาไม่ว่าจะด้านสามัญ หรือศาสนาก็ตาม ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็ได้ร่วมวางรากฐานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญใน 6 ด้าน ทั้งการศึกษาเพื่อความมั่นคง, การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน, การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้, การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา, การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาที่เน้นในเรื่องจิตวิญญาณในการทำงาน ผมคาดหวังว่าลูกๆ เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังที่ดีจากโรงเรียนตาดีกาใกล้บ้านและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไปในอนาคต 


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ