UNESCOประกาศรับรองมรดกโลก

UNESCOประกาศรับรองมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ19 กันยายน 2566
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกลำดับที่ 7 แห่งประเทศไทย 

 ศรีเทพ ถูกเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกแบบ Serial nomination โดยนับเอาพื้นที่ที่เป็นสามองค์ประกอบอันทรงคุณค่าและมีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และเขาถมอรัตน์ ซึ่งได้เข้าสู่บัญชี
รายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ในปี พ.ศ.2562 กระทั่งได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (19 กันยายน 2566) 

 หนึ่งเมืองโบราณ สองโบราณสถาน สามองค์ประกอบหลักแห่งศรีเทพ 

 เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กว่า 2,000 ปี และมีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี มีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมแรกสุดของการพัฒนาชุมชนจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์สู่ชุมชนเมืองที่มีวิทยาการ โดยมีผังเมือง และคูน้ำคันดินที่สมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ ผังเมืองเดิมมีลักษณะเป็นรูปเกือบเป็นวงกลมเรียกว่า เมืองใน ต่อมาได้ขยายออกมาอีกชั้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน เรียกว่าเมืองนอก ทั่วบริเวณมีประจักษ์หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นการแลกเปลี่ยนและความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมดังปรากฏในรูปเคารพ พระพุทธรูป พระนารายณ์ จารึกโบราณ และศาสนสถาน ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่

 โบราณสถานเขาคลังนอก เป็นศาสนสถานแห่งเดียวที่คงเหลือและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยเป็นศาสนาสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏในรูปแบบศิลปะทวารวดีในประเทศไทย ซึ่งมีการวางผังสะท้อนแนวคิดเรื่องมณฑลจักวาลหรือศูนย์กลางจักรวาลผ่านแผนผังที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการย่อเก็จและฐานบัววลัยที่มีปราสาทจำลองประดับ เขาคลังนอกมีแกนอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงกับเขาถมอรัตน์

เขาถมอรัตน์ เป็นเขาหินปูน และขุนเขาศักดิ์สิทธิ์วางผังเป็นแนวแกนเดียวกับโบราณสถานเขาคลังนอกภูเขามีรูปลักษณ์เฉพาะ ซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตหรือแลนด์มาร์คในการเดินทางที่ท้าทายและสำคัญที่เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยทวารวดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูนที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน จนก่อเกิดเป็นแหล่งรวมความศรัทธาของนักเดินทาง เส้นทางแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นศาสนสถานประเภทถ้ำในวัฒนธรรมทวารวดี เนื่องในพุทธศาสนามหายานแห่งเดียวในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่มีการประชุม ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้พิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทำให้ประเทศไทย มีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง และศรีเทพนับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งจากนี้จะนับเป็นสถานที่หรือพื้นที่สำคัญที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งบริหารงานโดยองค์กร UNESCO 

 ศรีเทพ มหานครโบราณ สายธารอารยธรรมที่ข้ามผ่านกาลเวลากว่า 1,400 ปี จากมรดกเราสู่มรดกโลก
            

 สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ