เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเรือเร็ว

เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเรือเร็วชนิดกีฬา Aquabike  รายการ Aquabike Thailand  2023 ซื่เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก 

    โดย พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พันเอกสมบัติ  บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬา Aquabike Thailand  2023 ในวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ.บึงตะเครง จังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ และนายนิพนธ์ เชยชม ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางน้ำ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้  นายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย และนางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

    สำหรับผลการแข่งขันผลการแข่งขัน "AQUABIKE THAILAND 2023" มีดังนี้

1. รุ่น SKI GP1
 อันดับที่ 1  นายธนวินท์  โมลี ทีมฟลามิงโก้ , อันดับที่ 2 นายปฏิภาณ เปลี่ยนวงษ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม ,  อันดับที่ 3  ออสมาน  มิน ทีมฟลามิงโก้ , อันดับที่ 4  ธนวิชญ์ โมลี ทีมฟลามิงโก้ และ อันดับที่ 5  ลิน ลิล เทะ ทีมฟลามิงโก้

2. รุ่น SKI LADIES GP1
 อันดับที่ 1 ศัจจา พันพุก ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม
 
3. รุ่น SKI GP1
 อันดับที่ 1  มานิตย์ พ้นภัยพาล ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2  ปฏิภาณ  เปลี่ยนวงษ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม ,  อันดับที่ 3  ฟิลิน ซาลี่ ทีมฟลามิงโก้ ,  อันดับที่ 4  ออสมาน  มิน ทีมฟลามิงโก้ และ อันดับที่ 5  สรวิชญ์ ผาสุข ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม

4. รุ่น SKI GP4
 อันดับที่ 1  ธนวิชญ์ โมลี ทีมฟลามิงโก้, อันดับที่ 2  ธนวินท์  โมลี ทีมฟลามิงโก้, อันดับที่ 3  ภาคิน สาระสันต์ ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 4  ธัช อัคราษา ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค

5. รุ่น SKI JUNIOR GP 3.3 AGE 13 - 16
 อันดับที่ 1  อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค ,
 อันดับที่ 2  พชรกมล สนสวัสดิ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม และ อันดับที่ 3  ธาม  บุนนาค ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค
 
6. รุ่น SKI JUNIOR GP 3.2 AGE 10 - 12
 อันดับที่ 1  ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค
 อันดับที่ 2  ธนากร เสริมชีพ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม และ อันดับที่ 3  กุณช์ วิชชาพิณ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม
 

7. รุ่น SKI JUNIOR GP4 AGE 13 - 16
 อันดับที่ 1  อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2  ธาม  บุนนาค ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค
 
8. รุ่น SKI JUNIOR GP4 AGE 10 - 12
 อันดับที่ 1  ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2  พิรัทชาธร ดำรงมหาสวัสดิ์ ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค และ  อันดับที่ 3  พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค
 
9. รุ่น RUNABOUT GP1
 อันดับที่ 1  สรวิชญ์ ผาสุข ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม , อันดับที่ 2  ภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล  , อันดับที่ 3  กตัญญู ชมอิ่ม  , อันดับที่ 4  นวินรัตน์ ควรทรงธรรม ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 5  ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม

10. รุ่น RUNABOUT GP3
 อันดับที่ 1  ดำรงชัย หมุดธรรม ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม ,  อันดับที่ 2 ภาณุพันธุ์ ดิษฐี ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 นวินรัตน์ ควรทรงธรรม ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 4 ธนภัทร ทิพย์ประไพ ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม

11. รุ่น RUNABOUT GP4
 อันดับที่ 1  ธนภัทร ทิพย์ประไพ ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2 ศิวกร วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3  ภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล  และ อันดับที่ 4  ชนาภา ผลไม้ ทีมพีทีทีลูบิแคนท์โกลด์ดราก้อน 

12. รุ่น RUNABOUT LADIES GP4
 อันดับที่ 1  อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ , อันดับที่ 2  ชนาภา ผลไม้ ทีมพีทีทีลูบิแคนท์โกลด์ดราก้อน และ อันดับที่ 3 ศัจจา พันพุก ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม
 
13. รุ่น RUNABOUT 1100 STOCK (ROOKIES)
 อันดับที่ 1  ศิวกร วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2  ฟิลิน ซาลี่ ทีมฟลามิงโก้  และ อันดับที่ 3 เชาวลิต เกื้อจรูญ ทีมฟลามิงโก้ 

14. รุ่น RUNABOUT JUNIOR GP4 AGE 13 - 16
 อันดับที่ 1  อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2 สิทธิโชค วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3  สุภัคชยา งามสมมิตร  และ อันดับที่ 4  พชรกมล สนสวัสดิ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม 

15. รุ่น RUNABOUT JUNIOR GP4 AGE 10 - 13
 อันดับที่ 1  อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2  ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค ,  อันดับที่ 3  กุณช์ วิชชาพิณ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม , อันดับที่ 4  ปาณิสรา ทวิพัฒน์ และ อันดับที่ 5 ณัฐกรณ์ สมจิตต์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม
    โดยผลการแข่งขันที่ได้ทั้งหมดนี้จะเป็นผลคะแนนของนักกีฬาที่สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจะนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันภายใต้สมาพันธ์เรือเร็วโลก UIM หรือเป็นที่รู้จักในนาม Union International Motonatique หนึ่งในองค์กรสมาชิก IOC ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ของนักกีฬาสำหรับวงการกีฬาทางน้ำของประเทศไทย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ