ณัฐจิมา"ทุบ"ณัฐพร" ฉลุยชิงทอง

ณัฐจิมา"ทุบ"ณัฐพร" ฉลุยชิงทอง ศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี66

ณัฐพร แท่งสุวรรณ นักชกรร.สามโคก โดนนับ8ถึงสองครั้ง  ยอมแพ้ ณัฐจิมา เถาสุวรรณ์ นักชก รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา ในยกที่สอง ทำให้ ณัฐจิมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกมวยยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก  จ.สระบุรี


รุ่น60กก.หญิง ณัฐพร แท่งสุวรรณ นักชกรร.สามโคกพบ ณัฐจิมา เถาสุวรรณ์ นักชกรร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา ผลปรากฎว่า ณัฐจิมา ชกได้จะแจ้งและคุมจังหวะได้ดีกว่า ช่วงปลายยกแรกทิ่มหมัดใส่หน้า ณัฐพร อย่างจัง กรรมนับ 8 และระฆังช่วยได้
ยก2 นักชกลูกหลานย่าโม ยังเป็นฝ่ายเดินหน้ารัวหมัดเข้าใส่แบบไม่ยั้ง และได้นับ8อีกครั้ง 
ณัฐพร เดินเข้ามุมแดงของตัวเอง พี่เลี้ยงโบกมือยอมแพ้  ทำให้ ณัฐจิมา ชนะ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบ เครือฟ้า รอจันทร์(รร.กฬ.นครศรีธรรมราช)ที่ชนะอาร์เอสซี ชญาดา สาเกตุ(รร.อาจสามารถวิทยา)ในยกที่2


ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ
เวทีBประเภทยุวชน
รุ่น42กก.หญิง รุ้งตะวัน จันทร์ศิริสุข(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้อาร์เอสซี ขวัญชนก อะโนมา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ยก2

รุ่น46กก.หญิง 
มนัศนันท์ เครือวัลย์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)แพ้คะแนน 
 พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์(รร.อาจสามารถวิทยาคม) 1-4
ธิดารัตน์ กันย์บุรี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)แพ้คะแนน เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)1-4

รุ่น54กก.หญิง ช่อทิพย์ ช่างทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง) ชนะคะแนน ธัญญภรณ์ แตงอ่อน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 5-0,
เมธาวี นุมขุนทด(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ชนะคะแนน อนุตรา พื้นพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) 3-2

รุ่น57กก.หญิง สุธาสินี จันทร์ว่องกิจ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ชนะคะแนน ธนัชพร ทับเชียงทอง(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)4-1,ชวัลลักษณ์ สอนนำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะคะแนน ปภาวดี สายโสภา(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)5-0


รุ่น44กก.ธีรภัทร ชูญาติ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)  แพ้ อาร์เอสซี อดิศักดิ์ โคตรบังคม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่นยก2 ),กิตติพงษ์   อินทร์กอง(รร.กฬ.จ.ตรัง) ชนะอาร์เอสซี วรากร สายชุมดี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก3 ,ฉลิด อ่าวลึกน้อย(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)แพ้คะแนน พีรพัฒน์ ทัพภะ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช-5,พัฒนา ศรีสวัสดิ์(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก แพ้คะแนน .ศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง(รร. กฬ.จ.นครสวรรค์)0-5

รุ่น46กก.พีรพัฒน์ ตำเผือก(รร.กฬ.จ.ตรัง)แพ้คะแนน เกียรติศักดิ์ สุขวี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)0-5 ,บัณฑิตพงษ์ โชตินอก(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)แพ้คะแนนฐิติพันธ์ คำแร่(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)1-4,
ภานุวัฒน์ ไชยเดช(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ชนะน็อค ธันวา เลิกนอก(รร.อาจสามารถวิทยา)ยกแรก ,รัฐพัฒน์ ทำเผือก(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะคะแนน สุรเชษฐ์ สีพล(รร.กฬ.จ.กรุงเทพมหานคร)4-1

รุ่น48กก.ธนวัฒน์ บัวจูม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ถอนตัว ทำให้ปุณพจน์ ตั้นลาม)รร.สามโคก)ผ่านเข้ารอบ ,ธรรมรัตน์ ชุมทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง)แพ้คะแนน ปิติพงค์ คำทอง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)1-4,สัจจานนท์ รุ่งเลิศ(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) แพ้  คะแนนสรวิชญ์ จันทระ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)0-5,พูลเพิ่ม แก้วเนตร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน ชนะพล ช่วยนา(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)0-5

รุ่น57กก.ภาคิน เสนาพรหม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะผ่าน ปฐวี มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถวิทยา),ภัทราวุธ แสงเทโพ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) ชนะคะแนน พีรพัฒน์ เดชแสง(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)4-1,ธนกร
เหือนสุข(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนนปกาศิต บัวทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง) 5-0 ,ธนภัทร เป้จิ๋ว(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะ อาร์เอสซี กันตพณ ศรีพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)ยกแรก


รุ่น60กก.สัชฌกร จันทะประสิทธิ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะคะแนน สิงหราช ประชากูล(รร.สามโคก)5-0 ,ก้องกิดากร กากองเสริม(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะคะแนน ณัฐวี ไพหอรัญ(รร.กฬ.จ.ตรัง)4-1 ,อภิชิต แจ่มดี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะ ธนชัย เกิดสันโดด(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ที่ยอมแพ้ ยก3,วายุ อ่ะทะถ้ำ(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ชนะคะแนน ธิติวุฒิ ทรัพย์อนันต์กร(รร.กฬ.จ.กรุงเทพมหานคร)4-1


เวทีA ประเภทเยาวชน
รุ่น48กก.หญิง สุทธิตา รักหนู(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้ อาร์เอสซี เกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก2 ,ปภาดา วุฒิชัย(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)แพ้คะแนน ธนภรณ์ ด้วงช่วย(รร.กฬ.จ.ตรัง)0-5

รุ่น63กก.หญิง ศิริมล ยี่เสาร์(รร.กฬ.จ.ตรัง) แพ้คะแนน ประริสา งามศรีสัย(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)0-5 ,ปรียาภรณ์ สุทธิวงศ์ (รร.สามโคก)ยอมแพ้ ปทุมพร จันทร์ส่อง(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยกแรก

รุ่น51กก.กิตติพงษ์ มั่นผืน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน อภิรักษ์ ไทยกระโทก(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)4-1,ภูศรันวิชย เสียงเพราะ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)แพ้คะแนน ทวีวุฒิ เกตุแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)1-4

รุ่น54กก.ชลสิทธิ์ คชสิทธิ์(รร.กฬ.จ.นครสงรรค์) ชนะน็อค ธีรวิทย์ เกษี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก3,จักรพรรดิ์ กันรัตน์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)แพ้อาร์เอสซี ณรงฤทธิ์ เครือพิชม(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยก3

รุ่น63.5กก.พงศสิทธิ์ ดียิ่ง(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) แพ้ อาร์เอสซี ธวัชชัยคงสมฤทธิ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ยก2 ,ศิร ศิรประชา(รร.สามโคก) แพ้ อาร์เอสซี สุทธวีร์ พ่วงมี(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ยก2 ,สุริยา กิ้มบุตร(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)แพ้คะแนน รชฎ มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถสิทยา)1-4 ,ฤทธินันท์ นุ้ยมั้ง(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา)ชนะคะแนน ธนาวัฒน์ สง่าเงิน(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)5-0

รุ่น71กก.ธีรภัทร ศิริรักษ์(รร. กฬ.จ.นครสวรรค์)ชนะคะแนน ภานุวัฒน์ ดีแป้น(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) 3-2,นันทวัฒน์ ทองกล้ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน มงคล ต่อมกระโทก(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)5-0

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ