พช.ราชบุรี สนับสนุน

พช.ราชบุรี สนับสนุนนักเรียนนายร้อยตำรวจลงพื้นที่ศึกษาชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ณ ห้องประชุมเตมียเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ของโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี จิรชาติ เจริญศรี ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อย หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39  และมี พ.ต.อ. สายฟ้า จิราวรรธนสกุล รอง
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เข้าร่วมพิธี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง), เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, หัวหน้าสถานีภูธรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 310 คน โดยมีหัวข้อปฐมนิเทศ ดังนี้
 1.การชี้แจงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2566 และรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตร
 2.ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท โดยเดิมทีเรียกว่า โครงการพ่อแม่สมมุติ
 3.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติ
 4.ผลการคัดเลือกพ่อแม่สมมุติ จำนวนทั้งสิ้น 294 ครอบครัว แบ่งออกเป็น
 4.1 อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 52 ครอบครัว
 4.2 อำเภอโพธาราม จำนวน 52 ครอบครัว
 4.3 อำเภอปากท่อ จำนวน 48 ครอบครัว
 4.4 อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 47 ครอบครัว
 4.5 อำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 42 ครอบครัว
 4.6 อำเภอจอมบึง จำนวน 23 ครอบครัว
 4.7 อำเภอบางแพ จำนวน 21 ครอบครัว
 4.8 อำเภอวัดเพลง จำนวน 9 ครอบครัว
 5.ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติตนเมื่อไปอยู่ในพื้นที่
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม ในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
3. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบท และเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ