มวยสากลยุวชน

มวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี66เริ่มแล้ว


มวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เปิดฉากแล้ว สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมผลักดันนักชกเยาวชนที่มีผลงานดีติดทีมชาติ


กำปั้นยุวชน-เยาวชน ร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 คึกคัก กว่า 235 คน ในการแข่งขันนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก  จ.สระบุรีดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน มวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมีนักชกยุวชน-เยาวชน ชายหญิงจากทั่วประเทศร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 235 คน  รวม36 ทีม โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00น.ของวันที่ 27 ก.ย. ถึง วันที่ 1ต.ค. ผลการแข่งขันมวยสากลยุวชน -เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนัดเปิดสนามวันที่ 27ก.ย.

เวทีB
 ประเภท ยุวชน (หญิง)รุ่น46กก.หญิง 
อนุศรา นุ่นเอียด(รร.กฬ.จ.ตรัง) แพ้คะแนน พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์(รร.อาจสามารถวิทยา0-5 ),ธิดารัตน์ กันย์บุรี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ชนะอาร์เอสซี ฟาริดา นุชสวัสดิ์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ยก2 ,
จิราภรณ์ วัชนะจำนงค์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้คะแนน เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)0-5

รุ่น54กก.หญิง ช่อทิพย์ ช่างทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง)ชนะอาร์เอสซี สโรชา หนูเนียม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ยก3 ,ธัญญภรณ์ แตงอ่อน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะอาร์เอสซี อรอาภา ภูบุญเติม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ยก2 ,เมธาวี นุมขุนทด(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ชนะคะแนน สุภัควัน ไตรยขันธ์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 5-0 ,อนุตรา พื้นพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซี ทักษพร ธรรมสาร(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)ยกแรก

รุ่น60กก.หญิง นัจจิมา เถาสุวรรณ์(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี ชนิกาล สายยืน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยกแรก ,พัชรภรณ์ ดาราช(รร.กฬ.จ,อุบลราชธานี) แพ้ อาร์เอสซี เครือฟ้า รอจันทร์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)ยกแรก

รุ่น42กก. ราชวัลลภ ตรีเลิศ(รร.สามโคก)แพ้คะแนน
วีระภัทร์ หนอกสั่น(รร.กฬ.จ.ตรัง)0-5 ,ณสิทธิ์ อ่าวลึกน้อย(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)แพ้คะแนน ตรัยบุตร โชคเจริญ(รร.กฬ. อบจ.พอษณุโลก) 0-5,สุรพงษ์ กาขาว(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนน อัครวิน ศิริพยัคฆ์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)1-4

รุ่น44กก.กิตติชัย กางานดี(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน อดิศักดิ์ โคตรบังคม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)1-4,เดชานันท์ อุดมรัตนเทพกิจ(รร.สามโคก) แพ้อาร์เอสซี พัฒนา ศรีสวัสดิ์(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยกแรก

รุ่น46กก.อภิวุฒิ ชินเวช(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะอาร์เอสซี เกียรติศักดิ์ สุขวี(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)ยกแรก

รุ่น51กก.ทิตฎิพงษ์ อินทร์กอง(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)แพ้คะแนน วรเดช พรหมแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)2-3,จีรศักดิ์ เพิงแก้ว(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะคะแนน นฤเบศร์ พลหาร(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)5-0, สรวัศ ภูมิถาวร(รร.สามโคก)แพ้คะแนน วชิรวิทย์ บุญกุศล(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)0-5

รุ่น54กก.ธนะธน รักอรุณ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะอาร์เอสซี ชิดดนัย ศรีแจ่ม(รร.อาจสามารถวิทยา)ยก2 ,นพรุจ อ่อนวงศ์(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) แพ้คะแนน สงกรานต์ ก้อนทรัพย์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)1-4 ,กิตติวัฒน์ วินสา(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) แพ้อาร์เอสซี ศิริวัฒน์ ภาศรี(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ยก2,พีร์ฐวัฒิ อ่อนชาติ(รร.กฬ.จ.ตรัง) แพ้อาร์เอสซี ณัฐภูมินทร์  ทองกล่ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยก3

รุ่น57กก.ปฐวี มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถ
วิทยา) ชนะคะแนน ภูมิพัฒน์ ศรีบุญเรือง(รร.สามโคก 4-1), ธนภัทร เป้จิ๋ว(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน ณัฐชัย สุมะโน(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)4-1

รุ่น60กก.ธนพัฒน์ พูลทอง(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนนสิงหราช ประชากูล(รร.สามโคก) 0-5,วายุ อ่ะทะถ้ำ(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะคะแนน พงศ์ปกรณ์ โพชนะจิตร(รร.อาจสามารถวิทยา)5-0

เวทีA

รุ่น48กก.หญิง ปวัณรัตน์ อัมรานนท์(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)แพ้ อาร์เอสซี เกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก3 ,
ปภาดา วุฒิชัย(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี ณัฐญรา ทาทอง(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)ยกแรก,ธนภรณ์ ด้วงช่วย(รร.กฬ.จ.ตรัง) ชนะอาร์เอสซีญาณิศา ใจตรง(รร.สามโคก)ยกแรก


รุ่น63กก.หญิง ประริสา งามศรีใส(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซีเกสรา เพชรทอง(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)ยก2

รุ่น51กก.เมธัส พันธ์สวัสดิ์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)แพ้คะแนน อภิรักษ์ ไทยกระโทก(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)0-5,ภูศรันวิชย เสียงเพราะ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ชนะคะแนน ธีรภัทร สอนสี(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)4-1

รุ่น54กก.ธีรวิทย์ เกษี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนนพีรดนย์ พิลาศรี(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)5-0 ,สิรภัทร ฉิมงาม(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้คะแนนจักรพรรดิ กันรัตน์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)0-5,วีรภาพ อิ่มเอิบ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)แพ้คะแนน ณรงค์ฤทธิ์ เครือพิชม(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)0-5


รุ่น63.5กก. ปัญญากร แคโอชา(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ยอมแพ้ธวัชชัย คงสมฤทธ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ยก2,พัชรพล พุทธละ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้อาร์เอสซี ฤทธินันท์ นุ้ยมั้ง(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)
ยก3

รุ่น71กก.เกียรติกล้า ผ่องแผ้ว(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)แพ้คะแนน ธีรภัทร ศิริรักษ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)0-5,พงศกร กันหานวล(รร.สามโคก) แพ้ อาร์เอสซี ภานุวัฒน์ ดีแป้น(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ยกแรก,นันทวัฒน์ ทองกล้ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะอาร์เอสซี กล้าณรงค์ สิงหนาท(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)ยก2,มงคล ต่อมกระโทก(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ชนะ อาร์เอสซี ภูมิพัฒน์ มิลารัตนโชค(รร.อาจสามารถวิทยา)ยกแรก

 
 

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ