ส.ว่ายน้ำประกาศรายชื่อทั้ง 5 ประเภท

ส.กีฬาว่ายน้ำไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง 5 ประเภทสู้ศึก เอเชี่ยนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ด้าน พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาฯ ส.กีฬาว่ายน้ำ หวังทัพว่ายน้ำเข้าชิงไม่ต่ำกว่า 7 รายการส่วนโปโลน้ำหญิงขอมีเหรียญติดมือ เผยถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาเพื่อเตรียมซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 (19th Asian Games Hangzhou 2022) ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 โดยมีการประกาศรายชื่อนักกีฬา ทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาว่ายน้ำมาราธอน, กีฬาโปโลน้ำ, กีฬาระบำใต้น้ำ และ กีฬากระโดดน้ำ โดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้ง 5 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย

กีฬาว่ายน้ำ ทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 8 คน นักกีฬาหญิง 12 คน ได้แก่
นักกีฬาชาย
1.นวพรรษ วงค์เจริญ   สังกัด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2.ต้นน้ำ กันตีมูล   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
3.ดุลยวัต แก้วศรียงค์   สังกัด แบงคอก สวิม อคาเตมี่
4.รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ   สังกัด แบงคอก สวิม อคาเดมื่
5.พงศ์ปณต ไตรทาน   สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
6.ธนนชัย จันทร์รักษา   สังกัด แบงคอก สวิม อคาเดมื่
7.ศุภ สง่าวรวงศ์   สังกัด โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดูรส์
8.สุรสิทธิ์ ทองแดง   สังกัด สโมสรทหารอากาศ
นักกีฬาหญิง
1.เจนจิรา ศรีสอาด   สังกัด ชมรมกีฬาว่ายน้ำกองทัพบก
2.กมนชนก ขวัญเมือง   สังกัด แบงคอก สวิม อคาเดมื่
3.เสาวนีย์ บุญอำไพ   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4.ภูริชญา จันยะมิตรี   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส   สังกัด เฟิร์ส สวิม ทีม
6.กรกาญจนา สะเพียรชัย   สังกัด โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดูรส์
7.นภัสวรรณ จริตกล้า   สังกัด พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
8.มีอา มิลลาร์   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
9.พัณณิตา ชวานุชิต   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสาธิต มศว ปทุมวัน
10.มานิตา เสถียรโชควิศาล   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
11.ญารินดา สุนทรรังษี   สังกัด เฟิร์ส สวิม ทีม
12.เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก   สังกัด  เฟิร์ส สวิม ทีม

กีฬาว่ายน้ำมาราธอน ทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 2 คน ได้แก่
นักกีฬาชาย
1.ธนกฤต กิตติยะ   สังกัด วิชั่นสวิมมิ่ง
2.คมชาญ วิชาชัย   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
นักกีฬาหญิง
1.พิมพ์พันธุ์ ชูพงศ์   สังกัด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์   สังกัด ชมรมว่ายน้ำสิงห์

กีฬาโปโลน้ำ ทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 13 คน นักกีฬาหญิง 13 คน ได้แก่
นักกีฬาชาย
1.ชนกนันท์ แก้วมณี
2.สุธีนันท์ แก้วมณี
3.คณานนท์ กันธะวงศ์
4.ภาสกร มณีจร
5.กิตติกร กองบุญเกิด
6.กีรติ พิมพาภักดิ์
7.ปกป้อง หมอกแสง
8.ปัณณธร แขกรัมย์
9.อภิรักษ์ ไชยมงคล
10.พัฒนิศ ชมภูแสง
11.พีระวัฒน์ ชัยฤทธิ์
12.ชานนท์ คร้ามอยู่
13.สุทธิญาณ พงษ์ประยูร
นักกีฬาหญิง
1.ศตกมล วงศ์ไพโรจน์
2.กรกานต์ ปีงพงศากุล
3.วทานิย นิลกลัด
4.ประณิศา นิลกลัด
5.ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์
6.ฐานิตา คงช่วย
7.ปณิตา พุกกะมาน
8.เบญญากร คุณประทุม
9.รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล
10.กันต์ฤทัย เรียงสันเทียะ
11.ญาณิศา ตูโฮง
12.พัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล
13.ภัณฑิลา อาสายุทธ์

กีฬาระบำใต้น้ำ ทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 9 คน ได้แก่
นักกีฬาชาย
1.กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร
นักกีฬาหญิง 
1.พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ
2.สุพิชญา ทรงพันธุ์
3.วรนันท์ ตุ้มฉาย
4.ปัฌรวี ชยวรารักษ์
5.นันท์นภัส ดวงประเสริฐ
6.จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร
7.จันทรัสม์ จารุประดิษฐ์เลิศ
8.ชาลิสา สินสวัสดิ์
9.นิชาภา ตะเคียนนุช

กีฬากระโดดน้ำ ทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 3 คน นักกีฬาหญิง 1 คน ได้แก่
นักกีฬาชาย
1.ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์
2.ธิติวุฒิ เพิ่มพูล
3.อดิเทพ ขอพืชกลาง
นักกีฬาหญิง
1.ลิลลี่ ประทีป

ทางด้าน พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมและเป้าหมายของทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ว่า “นักกีฬาทุกคนทั้ง 5 ประเภทถือว่ามีความพร้อมที่ดีพอสมควร ในประเภทกีฬาว่ายน้ำก็มีความพร้อมกว่าเอเชี่ยนเกมส์2018 ครั้งที่18 ที่ผ่านมา ครั้งนี้ในประเภทว่ายน้ำที่คาดหวังที่เข้ารอบชิงไม่ต่ำกว่า 7 รายการ ส่วนในเรื่องเหรียญรางวัลก็ต้องดูผลงานและปัจจัยอื่นๆในวันแข่งอีกครั้ง ส่วนโปโลน้ำหญิงเราเองก็หวังที่จะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาให้ได้ ขณะที่ประเภทกีฬาอื่นๆก็เน้นที่จะให้นักกีฬาได้พัฒนาเพิ่มประสบการณ์เพราะหลายคนยังเป็นนักกีฬาดาวรุ่ง ก็ถือเป็นการเตรียมตัวเพื่อซีเกมส์2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย”

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันแรกของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง 5 ประเภท มีดังนี้ กีฬาว่ายน้ำ เริ่มแข่งขันวันที่ 24 ก.ย.66, กีฬาโปโลน้ำ เริ่มแข่งขันวันที่ 26 ก.ย.66, กีฬากระโดดน้ำ เริ่มแข่งขันวันที่ 2 ต.ค.66, กีฬาว่ายน้ำมาราธอน เริ่มแข่งขันวันที่ 6 ต.ค.66 และกีฬาระบำใต้ เริ่มแข่งขันวันที่ 6 ต.ค.66

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ