RSPO เปิดตัวหนังสือ

RSPO เปิดตัวหนังสือ"การเดินทางของ ปาล์มน้ำมันไทย สู่ ความยั่งยืน"กว่า 11 ปี กับความกล้าหาญ ในการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาส์มเกรดพรีเมี่ยม มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ส.ค.66
 ที่ศูนย์การประชุมและแสดสินค้านานาชาติ อุบลรัตกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี Mr. ฟรานซิลโก นารันโจ ผู้อำนวยการด้านเทคนิค RSPO เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวหนังสือ "การเดินทางของ ปาล์มน้ำมันไทย สู่ ความยั่งยืน" จัดทำโดย
RSPO หรือ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย (TASPO)

Mr. ฟรานซิลโก นารันโจ ผู้อำนวยการด้านเทคนิค RSPO กล่าวว่า ในนามของ RSPO งานเปิดตัวหนังสือ "การเดินทางของปาล์มน้ำมันไทยสู่ความยั่งยืน" ครั้งนี้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองปาล์มน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศ และยังมีเป้าหมายมุ่งสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมา RSPO ได้ดำเนินงานในประเทศไทย โดยความร่วมมือครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเยอรมนี (GIZ) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งร่วมกันเปิดตัวโครงการ
ผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2565 RSPO ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 องค์กร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับให้สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองต้นแบบแห่งชาติ สำหรับน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนในประเทศไทย "RSPO และ สุราษฎร์ธานี ได้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงศ์ร่วมกัน ได้แก่ พัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างปลอดภัย และ ได้รับราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มที่มีความรับผิดชอบซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง และ สำหรับเกษตรกร มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาและรับประกันการชดเซยอย่างต่อเนื่อง" 

สำหรับ หนังสือ"การเดินทางของปาล์มน้ำมันไทยสู่ความยั่งยืน" นี้ ถือเป็น "หน้าต่าง"ที่จะเปิดไปสู่ "ภาพจริง" เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันไทย มีการเติบโตสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง RSPO ตระหนักดีถึง "การเติบโต" ที่โดดเด่นดังกล่าว ทั้งยังหวังว่าจะกลายเป็น "แรงเหวี่ยง" ที่ดำเนินต่อไปท่ามกลางความพยายามสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรของ RSPO ในประเทศ ซึ่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากอินโตนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งในบรรดาผู้นำระดับโลกต้านการผลิตน้ำมันปาล์ม ไทยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใคร โดยสิ่งที่ทำให้แตกต่างนั้น ก็คือ บทบาทหลัก และความสามารถของเกษตรกรรายย่อย ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรมน้ำมันปาล์มของไทยให้สูงขึ้นอีก" ทั้งยังย้ำด้วยว่า เกษตรกรรายย่อย นับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย มีผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยคิดเป็นประมาณ 70% ของการผลิตน้ำมันปาล์ม ตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะสร้างอุตสาหกรรมปาล์ม โดยมีเกษตรกรอิสระเป็นแกนหลัก ข้อเท็จจริงในประเทศไทยดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นบทเรียนที่สำคัญของโลก ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้มากมาย สำหรับการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยในทุกพื้นที่ทั่วโลก "ไทย เป็นประเทศแรกในโลก ที่มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ได้รับการรับรองจาก RSPO 4 กลุ่มในปี 2555 เมื่อมาถึงวันนี้ในปี 2566 ทั้ง 4 กลุ่ม ได้เติบโตจนมีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ผ่านการรับรองกว่า 80 กลุ่มใน 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และ ชลบุรี" แม้เกษตรกรรายย่อย มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในอุตสาหกรรมของประเทศไทย แต่พวกเขายังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในการจัดการพื้นที่พาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องการการสนับสนุนด้วยการเข้าถึงโปรแกรมการเงินรายย่อยและมาตรฐานการรับรองเพื่อเชื่อมโยงพวกเขากับตลาดโลก"ในนามของ RSPO หวังว่าทุกท่าน จะได้รับแรงบันตาลใจจากหนังสือ"การเดินทางของปาล์มน้ำมันไทยสู่ความยั่งยืน"และเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกับเราสู่ความยั่งยืนต่อไป"

ด้าน คุณอัสนี มาลัมพุช ประธานเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย (TASPO) กล่าวว่า"การเดินทางของ
ปาล์มน้ำมันไทย สู่ความยั่งยืน" เป็นหนังสือที่ ตั้งใจฉายภาพให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย นับตั้งแต่สวนปาล์ม โรงสกัด โรงกลั่นโรงงานผลิตแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่มีความมุ่งหวังพัฒนานโยบายและยกระดับกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มของไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับ 3 ของโลก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลหนังสือเล่มนี้ จะนำผู้อ่านไปรับรู้ภาพสะท้อนสถานการณ์ปาล์มน้ำมันโลกและปาล์มน้ำมันไทย การเดินทางของมาตรฐาน RSPO ในประเทศไทย เรื่องราวแนวคิดและรูปธรรมของการลงมือปฏิบัติจริง ที่ตอบโจทย์ "ความยั่งยืน"ซึ่งมีผลเชิงประจักษ์ชัดเจน ทั้งด้านความเจริญรุ่งเรือง ที่สามารถลดตันทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านสวัสดิภาพ สวัสติการ ของผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันตลอดห่วงโซ่ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทย สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีปัจจัยเอื้อต่อการยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี เครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย นั้น เป็นการรวมตัวของภาคีผู้ก่อตั้งหลัก 5 องค์กร ซึ่งเป็น
ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและการใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันของประเทศ ประกอบด้วย สภาเกษตรกร
แห่งชาติ สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล และสมาคมการค้าผู้ผลิตโอลิโอเคมี ภายใต้การสนับสนุนจาก RSPO และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีผู้เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปาล์มน้ำมัน ร่วมกันผนึกกำลังทุนหรือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกและเครือข่าย ในการผลิตและ
ใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสำหรับการค้าและการบริโภคที่ยั่งยืน
"หนังสือ การเดินทางของ ปาล์มน้ำมันไทย สู่ความยั่งยืน เล่มนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงปันดาลใจ
ให้กับผู้อ่านทุกท่าน และร่วมเดินทางไปพร้อมกันเพื่อนำประเทศไทย ไปสู่ผู้นำด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืน ของภูมิภาค
ต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ