ผู้ว่าการ กกท. เปิดศูนย์สื่อมวลชน

ผู้ว่าการ กกท. เปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์อำนวยการประสานงานการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ T Sports 7 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

​ดร.ก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์อำนวยการประสานงานการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ T Sports 7 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยมี นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, พลเอก ดร.ชินวัฒน์  แม้นเดช  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลง พร้อมด้วย ผู้บริหาร กกท.  ผู้บริหารจังหวัดกาญจนบุรี และคณะสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องภีมวนา  โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
ดร.ก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า สื่อมวลชน นับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับรู้ รับทราบ ข่าวสารการแข่งขันฯ โดยเฉพาะการเกาะติดนักกีฬาและผลการแข่งขัน เพื่อนำมารายงานสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) และศูนย์อำนวยการประสานงานการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ T Sports 7 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับคณะสื่อมวลชนทุกคนที่เดินทางมาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารการจัดการแข่งขันในแง่มุมต่าง ๆ ออกไปให้สังคมคนกีฬา และประชาชนชาวไทย ให้ได้มีส่วนร่วมและร่วมยินดีกับจังหวัดกาญจนบุรี และด้วยความพร้อมในทุกๆด้านของจังหวัดกาญจนบุรี ผมเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพของกาญจนบุรีในครั้งนี้ จะสามารถทำให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามความประสงค์อย่างแน่นอน
“สำหรับพี่น้องแฟนกีฬาทั่วประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางช่อง T Sports 7 , ทางแอพลิเคชั่น T Sports 7 ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ฟรี ทั้งระบบ ios และ android และทาง Facebook Fanpage : T Sports 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน , วันที่ 15-25 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ระหว่างการแข่งขัน , วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น. ระหว่างการแข่งขัน , วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ระหว่างการแข่งขัน และวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00-20.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน”
 
 นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ศูนย์สื่อมวลชน Press Center และศูนย์อำนวยการ ประสานงานการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ T Sports 7 จัดตั้งขึ้นที่ ห้องภีมวนา โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้สื่อมวลชนเข้าใช้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2566 พร้อมอาหาร และเครื่องดื่มรับรอง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น. โดยจะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” รองรับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนได้พร้อมกันถึง 200 คน โดยมีระบบเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการรายงานข่าวพร้อมรองรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยนอกจากศูนย์สื่อมวลชนแล้ว ยังมีฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบ, ฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันจากทุกสนาม และรายงานให้ศูนย์ประมวลผลกลาง ข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งข้อมูลการแข่งขันกีฬา ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่พัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน, ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะทำให้สื่อมวลชนทุกท่านสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รายงานผลการแข่งขันให้ประชาชนรับทราบได้ทันที ผลการแข่งขันจะถูกประมวลและนำขึ้นเผยแพร่ สามารถค้นหาข้อมูลได้ทาง เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38, เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) และทาง LINE official Account กาญจนบุรีเกมส์ 48

พลเอก ดร.ชินวัฒน์  แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ในครั้งนี้ จะส่งผลดีหลายด้านแก่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงขอฝากถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกท่านว่า นอกจากมาชมและเชียร์กีฬาแล้ว จังหวัดกาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ สุสานทหารสัมพันธมิตร (ดอนรัก) วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี และมีคาเฟ่สุดชิล วิวสวย มุมถ่ายรูปเก๋ๆ และจุดชมวิว Skywalk แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ต้องไปเช็คอิน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไป ท่องเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย กระจายทั้ง 13 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรียินดีต้อนรับทุกท่าน
 
ประชาสัมพันธ์ กกท. / 14  สิงหาคม  2566

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ