เบตง มอบสมุดให้ที่ดินทำกิน

เบตง มอบสมุดให้ที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

เบตง นายอำเภอเบตง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในพื้นที่ อ.เบตง สร้างความดีใจ ตื้นตันใจ กับประชาชนเป็นอย่างมาก
       วันที่ 15 ส.ค.66 ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม ซึ่งภายในพิธีรับมอบ ประชาชนที่ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ต่างก็ดีใจ ตื้นตันใจและขอบคุณรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินไว้ทำกิน

     นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินในชุมชน เป็นนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตื (คทช.) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ด้วยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด้านการจัดที่ดินในลักษระแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดให้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยาภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นตงของประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันดูแล หวงแหน ที่ดินของรัฐ ตลอดไป

      สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสวงแห่งชาติ ป่าเบตง จำนวน 443 ครัวเรือน บนเนื้อที่ 2 พันกว่าไร่ สมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือก จะเป็นหลักประกันว่า ท่านและครอบครัวสามารถทำประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความสบายใจ ท่านจะมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ส่งผลให้มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบกิจการ เป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต ยงระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

โยธิน ประชามติรัฐ/ข่าว
อับดุลมานะ ดอฆอ/ภาพ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ