การทางพิเศษฯ เดินเครื่อง

การทางพิเศษฯ เดินเครื่องสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย รับฟังความเห็น 3 พื้นที่ ชาวสุราษฎร์หนุนจุดดอนสัก-เกาะสมุย นทท.ปชช.ผู้ป่วยวิกฤตไม่อ้อมไกล ชี้จุดขนอม มาจากพรรคการเมืองหาเสียง

 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางหลวงชนบท และโครงการทางพิเศษในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อประเทศ และประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การบูรณาการการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการแบบ Single Command การเชื่อมโยงข้อมูลและการแก้ไขปัญหาการจราจรโครงข่ายทางถนนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย (สะพานข้ามเกาะสมุย) นั้น และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน  ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางสู่เกาะสมุยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางไปยังเกาะสมุย และส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการ แนวคิดเบื้องต้น แนวเส้นทางเลือก และแผนดำเนินงาน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่ต้น และให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินงานศึกษาใน 3 พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Fortune 2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า และพื้นที่เกาะสมุย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีกรอบดำเนินงาน 5 ข้อ คือ 1.งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.งานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด(Definitive Design) 3.งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.งานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชน(Market S0unding) 5.งานจัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการศึกษา 24 เดือน(2ปี) คาดจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2571 และเปิดให้บริการปลายปี 2573 

ข่าวแจ้งว่า  เกาะสมุย อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจาก จ.สุราษฎร์ธานี ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 84 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต มีประชากรประมาณ 69,000 คน มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 2.6 ล้านคนต่อปี พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบรอบล้อมไปด้วยภูเขา เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขนานนามว่าเป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย” เนื่องจากเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม และมีเสน่ห์ อาทิ น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิวต้นมะพร้าวริมชายหาด และมีน้ำตกที่น้ำใสเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ปัจจุบันสามารถเดินทางได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ที่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเกาะสมุย หากมีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ หากการมีสะพานเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ ต้องการให้ต้นทางสะพานขึ้น-ลงในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากผู้ที่จะเดินทางข้ามไปเกาะสมุย ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปไกลถึง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงกรณีมีเหตุฉุนเฉินต้องรีบนำส่งผู้ป่วยวิกฤตจากเกาะสมุยไปรักษายังโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี ด้วย ซึ่งการเสนอจุด อ.ขนอม ที่ผ่านมาเป็นการหาเสียงของพรรคการเมือง


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ