วช. มอบนวัตกรรม

วช. มอบนวัตกรรม “เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส sPace” ให้กับ รพ.สุราษฎร์ธานี 
ส่งความสุขให้ผู้พิการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ให้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก วินัฐ อินทรสุวรรณ ,พลเอก กนก ภู่ม่วง ,นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ,รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ซึ่งมี นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ 
โดย รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ร่วมส่งมอบเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ให้กับแพทย์หญิงสิณีนาฎ เจนวณิชสถาพร หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและตัวแทนผู้พิการ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้เล็งเห็นว่าโครงการนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเอสเพส “sPace” ที่เสนอขอรับทุนเข้ามายัง วช. นั้น ตอบโจทย์และสอดรับกับความต้องการของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. ที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการในการได้รับโอกาสที่จะใช้นวัตกรรมจากการรังสรรค์งานวิจัยของผู้วิจัยที่มีความปลอดภัย และได้รับมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งในภาคระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการได้ยกระดับขึ้นจากผลสำเร็จที่ผ่านมา วช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไปแล้วที่ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยมีประสิทธิภาพ เทียบเท่าสากล และเหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการแต่ละรายคืนความสุขให้กับผู้พิการได้อย่างแท้จริง

รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการดังการได้รับทุนสนับสนุน จาก วช. โดยในปีนี้ วช. ได้มอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก sPace ทั่วประเทศ จำนวน 200 ชุด โดยมอบให้โรงพยาบาลในกรุงเทพ 5 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้แก่ ภาคใต้ 7 จังหวัด ภาคเหนือ 2 จังหวัด ภาคอีสาน 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 โรงพยาบาล ซึ่งเท้าเทียมไดนามิกเอสเพสจะผลิตโดยบริษัท มุทา จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตและจดแจ้งผลิตภัณฑ์เท้าเทียมไดนามิกกับ อย. สำหรับเท้าเทียมไดนามิก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และผ่านการทดสอบตามมาตรการสากล ISO 10328 จากประเทศเยอรมนี และทำการทดลองทางด้านทางด้านคลินิกโดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถรับ Feedback ของผู้พิการที่ได้รับเท้าเทียมไดนามิกในโครงการนี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินผลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการออกแบบตามความเหมาะสมต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ