ททท.จัดศรัทธานำทาง

ททท.จัดศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว ณ วัดคู่วัง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ !!
  
ททท.จัดกิจกรรม “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดคู่วัง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระอารามหลวงชั้นเอกสูงสุด เป็น 1 ใน 6 ของพระอารามหลวงชนิดพิเศษของเมืองไทย เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจโดยจะจัดพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์หนึ่งในวัดสวยงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่ควรพลาด

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กิจกรรมศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว เป็นอีกมิติที่น่าสนใจในการเชื่อมวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆ สู่การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธ ที่จะสร้างความหมายในการเดินทางได้อย่างน่าจดจำ โดย ททท.เตรียมเปิดอีกหนึ่งเส้นทางส่งเสริมการขายเชื่อมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่วัง คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ผนวกสู่เส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
    
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ถือเป็นจุดท่องเที่ยวเยี่ยมชมปูชนียสถานที่มีมาในยุคเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ที่ต้องห้ามพลาดในเมืองไทย ความยิ่งใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น เป็นวัดโบราณมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อ ต้นกำเนิด พองหนอ ยุบหนอ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) อดีตเจ้าคณะ 5 ผู้สอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน 4 ที่เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศและทั่วโลก วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ในประเทศไทยที่ศึกษาเล่าเรียนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและพระสงฆ์นานาประเทศ ปัจจุบันขยายสาขาไปทั่วประเทศ และมีอีก 8 สาขาในต่างประเทศ เป็นการย้อนรอยของต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์จาก “มหาธาตุวิทยาลัย สู่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ต่างประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา อินเดีย-เนปาล วัดมหาธาตุยุววราชรังสฤษฎิ์เป็น 1 ในวัดสวยงดงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ที่ต้องไปไหว้สักการะ เสริมดวงเสริมบารมีชีวิต สักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระศรีสรรเพชญ์พระพุทธรูปปูนปั้นองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์-พระอรหันต์๘ ทิศชมพระอุโบสถที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครมณฑปพระธาตุที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้านในพระธาตุล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทางภาคเหนือในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่น สวรรคโลก สุโขทัย ลพบุรี จำนวน 28 องค์ชมอาคารสังฆิกเสนาสน์ (ตึกแดง) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หาดูยากในประเทศไทย ศิลาจารึกการสร้างวัดสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อเนื้อจากพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้มีอายุกว่า 205 ปี

กำหนดการ
พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์(โพธิ์ลังกา)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วันพุธที่ 12  เมษายน 2566

พิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนา โดยมีพระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ผู้แทนมูลนิธิมหาสุรสิงหนาท, นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และประชาชนทั่วไป ร่วม ประกอบพิธีบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียน จุดเครื่องทองน้อย อาราธนาศีล สมาทานศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 10 ไตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 
        
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 11-12 -13-14 -15 เมษายน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเป็นจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรม ร้อยดอกไม้ มาลัยไหว้พระ และทำความสะอาดพระพุทธรูป 108 องค์ รอบพระระเบียงในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ สนามหลวง เพื่อชำระล้างจิตใจขจัดสิ่งอัปมงคลและอุปสรรค์ในชีวิตให้หมดสิ้นไป

เวลา 08.30 น.      
                                         
ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ผู้เข้าร่วมพิธี, ผู้แทนมูลนิธิมหาสุรสิงหนาท และประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีบวรราชานุสาวรีย์ 

เวลา 09.00 น.
                                   
ประธานพิธี พร้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ 
ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานพิธี จุดธูปเทียนจุดเครื่องน้อย
เจ้าหน้าที่กล่าวนำอาราธนาศีล สมาทานศีล
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
ทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 10ไตร
ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา

เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถาม 092-541-9653  ตูนนิสต์

////////////////////////////

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ