พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations)

   วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่  แสดงปาฐกถาพิเศษ ให้กับคณาจารย์และครูจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมรับฟัง ณ.ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมแรงงานฐานเทคโนโลยีตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
   
โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ คุณวิชชินทร์ หอวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัท Code Combat SEA มาให้ความรู้ด้านระบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนานักศึกษาต่อไป 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม และวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ