อาร์อี 100 ประชุมใหญ่สามัญ

"อาร์อี 100 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566" พร้อมเสวนาหัวข้อ "COP 26 สู่ COP 28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย"

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (เริ่มลงทะเบียน 09.30 น. ปิดการประชุมเสวนาเวลา 17.30 น.) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมแถลงข่าวประเด็น Utility Green Tariff (UGT) ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ "COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย" และกิจกรรม ETC Networking

ในงานดังกล่าว นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในช่วงเช้า โดยมี คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช, คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย และคณะกรรมการตลอดทั้งสมาชิก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วาระที่สำคัญได้แก่ ความคืบหน้าของโครงการ ERC Sandbox 2, โครงการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต FTIX และโครงการความร่วมมือกับทาง GIZ ภายใต่โครงการ  Cooperation Partnership Agreement for the Project Thai German on Energy Mobility and Climate พร้อมทั้งในช่วงเช้าได้จัดแถลงข่าวประเด็น Utility Green Tariff (UGT) ที่สะท้อนความความต้องการของผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนสำหรับค่าไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีในการเสวนาหัวข้อ "COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย" พร้อมกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญของโลก ที่ต้องการความร่วมมือของประชาคมโลก ร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเร่งสร้างองค์กรความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งภายในงานเสวนาดังกล่าวมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย "Thailand Taxonomy ตอบโจทย์ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร" 2. นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต "แนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอน" 3. นายรัชวิทญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ปฏิบัติราชการประจำที่ส่วนกลาง) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ "Climate Change ที่กระทบภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมของไทยต่อมาตรการ CBAM" 4. คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานงานจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "การสนับสนุนของภาครัฐแก่อุตสาหกรรมไทยจากผลกระทบ Climate Change" และ 5. ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด "การปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยมี น.ส.สิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และได้จัดกิจกรรมสุดท้ายของวัน ได้แก่ ETC Networking ที่เชิญบรรดาผู้ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Energy Transition & Climate Change management มาพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายๆน่วยงานได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเวลา 17.30 น. ปิดการประชุมและการเสวนาในครั้งนี้./
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ