สงขลาโชว์ศักยภาพพหุวัฒนธรรม

ปิดฉากภาคที่ 5 จังหวัดสงขลาโชว์ศักยภาพพหุวัฒนธรรมใน “ วันการศึกษาเอกชน ปี 2566 “

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2566) ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สช. ศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ข้าราชการสํานักงานศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่วันการศึกษาเอกชนเวียนมาบรรจบ ครบรอบปีที่ 105 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทย มาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐ ช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสมาคม และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชนจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

“ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวการศึกษาเอกชนจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนยิ่ง ๆ ขึ้นไปซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของชาติต่อไป ” นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

ช่วงท้ายของงานได้มีพิธีส่งมอบธงวันการศึกษาเอกชนให้กับจังหวัดพัทลุงเพื่อเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2567 ต่อไป

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่  
ภาคตะวันออก  4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคกลาง 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  24-25 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดหนองบัวลำภู 
และภาคใต้ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  จังหวัดสงขลา


 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้สอน ได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน  สมาคม  และเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี มีการแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประเทศ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ