“ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้าโครงคมนาคม

พัฒนาทุกมิติ! “ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้าโครงคมนาคม ในพื้นที่นครปฐม-ราชบุรี-กาญจนบุรี !!

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ แขวงทางหลวงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนการค้า การท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยมอบให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดขับเคลื่อนพัฒนาและเปิดให้บริการโครงข่ายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง เพิ่มศักยภาพให้กับภาคเกษตรกรในการขนส่งสินค้าเกษตร สนับสนุนการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญครอบคลุมทั้งมิติทางถนน ทางราง และทางน้ำ ประกอบด้วย

โครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการคมนาคมในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การพัฒนาทางถนน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท การศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค MR-MAP การเชื่อมโยงระบบการขนส่งสาธารณะ และโครงการรถไฟทางคู่ และทางสายใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ต้องสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ราคาสมเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อสั่งการ ให้กรมทางหลวง พิจารณาการใช้แบริเออร์ในการกั้นแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน รวมทั้ง การศึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ดูความพร้อม ความต้องการของประชาชน และสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรผนวกอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผสมลงไปในการออกแบบโครงการ และยังคงผสมผสานกับความร่วมสมัยประกอบด้วย รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อแปลงโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของกระทรวงคมนาคตมต้องมีมิติหลากหลาย มีการนำ social media มาใช้ มี influencer ต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม และมีความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การดำเนินงานต่าง ๆ ให้ยึดกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ