ครอบครัวปศุสัตว์ไทรงาม

ครอบครัวปศุสัตว์ไทรงาม ทำด้วยใจ  ทำให้ไว ทำได้จริง !!
    
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายไพฑูรย์ บุญยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นายสุพรรณ ไทยแท้ ปศุสัตว์อำเภอไทรงาม นายพีรวัวัตถ์ ทองใบ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกำแพงเพชร นายศราวุฒิ ขวัญเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวมัทนา เขียนป้อม นายนิรันดร์ ทองนา นางสาวถวดี เขม้นเขตการณ์ พนักงานจ้างเหมา ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอไทรงาม ครั้งที่ 1/2566                              

            
สืบเนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
 
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีรายละเอียดดังนี้

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ
2.ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตแพะเชิงพาณิชย์
3.ปรับระบบการเลี้ยงแพะให้เข้าสู่ GFM 
4.ลดต้นทุนการเลี้ยงแพะโดยใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง 
             
การอบรมครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรเลี้ยงแพะ/แกะ จำนวน 130 ท่าน เริ่มตั้งแต่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่อบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผลิตแพะ การตลาด 2 ท่าน คือ ดร.นิธิศ จิตนิยม และคุณธนพล บุญพิทักษ์ 

โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการดังนี้

- นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ