จี้! ส.อ.ท.เร่งคลี่ปม

จี้! ส.อ.ท.เร่งคลี่ปมรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่โปร่งใส

กลุ่มผู้ประกอบการ RE-FiT ร้อง ส.อ.ท.เร่งแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่โปร่งใส ชี้ไม่เปิดประมูลให้เกิดการแข่งขันราคา หวั่นเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดให้เอกชนยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น ก๊าซชีวภาพ 335 เมกะวัตต์ ,พลังงานลม 1,500 เมกะวัตต์ ,พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อดังนี้ Solar cell ติดตั้งบนพื้น รับซื้ออยู่ที่ หน่วยละ 2.01 บาท ,ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้าเสีย รับซื้ออยู่ที่ หน่วยละ 2.07 บาท ,พลังงานลม รับซื้ออยู่ที่ หน่วยละ 3.01 บาท ,พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Hybrid ที่มีระบบ รับซื้ออยู่ที่ หน่วยละ 2. 83 บาท

จึงทำให้มีผู้ยื่นคำร้องเสนอขายไฟฟ้ารวม 670 โครงการ แบ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 272 โครงการ และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 398 โครงการ คิดเป็นปริมาณเสนอขายรวมมากถึง 17,400 เมกะวัตต์ สูงกว่าที่กำหนดไว้มากกว่า 3 เท่า

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าฯ ในครั้งนี้ ว่าไม่มีการประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา แต่เป็นการกำหนดราคาซื้อ-ขายตามตารางด้านข้างต้นบน และคัดเลือกตามลำดับคะแนนโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการ ซึ่ง กกพ. แต่งตั้งขึ้น อีกทั้งไม่มีการประกาศเกณฑ์การคัดเลือกให้ผู้ยื่นได้รับรู้ล่วงหน้า ซึ่งรัฐไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน ทั้งที่ภาคเอกชนต้องการให้มีการแข่งขันราคา เพื่อจะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของธรรมภิบาลความจริง

แต่ที่แย่มากไปกว่านั้นคือ ยังมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น แต่ไม่มีรายละเอียดว่าคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าดี อย่างไรถึงจะไม่ดี มีความคลุมเครือค่อนข้างมาก และผลจากการพิจารณาผู้ที่ทำการยื่นทั้ง 670 โครงการ ปรากฏว่า มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการยื่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะเหตุผลที่ทำให้ตกนั้น ภาคเอกชนที่ยื่นเกิดข้อข้องใจที่ไม่อาจรับได้ ซึ่งการชี้แจงเหตุผลที่ไม่ผ่านก็ไม่ชัดเจน และตอบล่าช้ามาก

ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีความไม่โปร่งใสในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ FiT 2565 – 2573 จึงได้พร้อมใจกันทำจดหมาย และขอเข้าพบนายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญ ประจำปี2566 ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โดยมีประเด็นปัญหา ที่ขอเข้าพบ และนำเสนอในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1.ปัญหาเรื่องการคัดเลือกที่ไม่โปร่งใส หลักเกณฑ์การประเมินคะแนน และความพร้อมทางด้านเทคนิคและวิธีการคัดเลือก โดยผู้ยื่นไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนการยื่นโครงการ

2.ปัญหาระบบการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ไม่รับเอกสารที่เป็นกระดาษ แต่ระบบไม่มีความเสถียร และไม่สามารถตรวจเช็คได้ (ไม่เหมือนระบบของกรมบัญชีกลางที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า) เช่น ข้อมูลสูญหายจากการอัพโหลดแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้

3.ปัญหาการรับการอุทธรณ์ ที่ไม่รับพิจารณาเอกสารที่เป็นตัวจริงเมื่อยื่นอุทธรณ์ ทั้งที่มาจากนิติบุคคลผู้ยื่น และเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจากภาครัฐ

4.ปัญหาระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของข้อมูลและระบบของภาครัฐ แต่ไม่มีการยืดเวลาทั้งที่เกิดจากปัญหาของภาครัฐจากภาครัฐ

5.สมาชิกที่ยื่นโครงการได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมาก เช่น การลงทุนซื้อที่ดิน

6.การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ยื่นใช้ดุลพินิจเป็นหลัก ซึ่งไม่โปร่งใส และหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้

จากความเดือดร้อนนี้ ทำให้ผู้ประกอบการร้องขอให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยด่วน เพื่อให้มีการทบทวน และพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยเร็วที่สุด เนื่องจากพบความไม่โปร่งใสมากมายในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งทางกลุ่มฯ จะเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยจะนำปัญหาความเดือดร้อนนี้ เข้าหารือกับ กกพ. เป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งหารือฝ่ายกฎหมายของ ส.อ.ท. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ยังไม่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ก็สามารถส่งมาได้ทาง Email :  info@re-fti.org ตลอดเวลา


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ