ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ การเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน และพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

โดยเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ในวันที่สมัคร และวิชาคณิตศาสตร์ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ในวันที่สมัคร เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (เฉพาะอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้ 1 วิชาเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการฯ วันที่ 17 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ สนามสอบได้กำหนดจัดขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา (โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา) จังหวัดปัตตานี (โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี) จังหวัดนราธิวาส (โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส) จังหวัดสตูล (โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล) และจังหวัดสงขลา (โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายที่ 1 ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 21 พฤษภาคม 2566 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.opec.go.th/news/detail/834 นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดจัดขึ้น 3 ค่าย ได้แก่ ค่าย 1 จำนวน 3 ศูนย์ (ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 40 คน รวม 480 คน ค่าย 2 จำนวน 1 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 1) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 30 คน รวม 120 คน และค่าย 3 จำนวน 1 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 2 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 - 7) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 7 คน รวม 28 คน ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเอกสาร ผู้มีสิทธิเข้าค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ที่สอบได้คะแนนมากที่สุด ลำดับที่ 1  –  7  ของแต่ละวิชา ในการอบรมค่าย 2 จะได้รับประกาศนียบัตร และได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล และมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่าย 3 และผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตรงในบางคณะและบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกรณีพิเศษหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ