ชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือขอบคุณนายกฯ ผลักดันเงินเยียวยาสำเร็จ

"เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือขอพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยผลักดันเงินช่วยเหลือเยียวยาลำไยผลสำเร็จ “พีระพันธุ์”ย้ำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่ม !!

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น.
ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นำตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ นำโดย จ่าสิบเอก นิกร บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ นำเกษตรกรจากภาคเหนือขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อขอบคุณที่ช่วยผลักดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนใกล้เป็นผลสำเร็จ โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติงานราชการ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีมาพบรับมอบดอกไม้ และกระเช้าลำไยอบแห้ง พร้อมพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เดินทางมาในครั้งนี้

นายพีระพันธ์ุ กล่าวว่า ปัญหาของชาวสวนลำไยหลังจากนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยมีการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า สาเหตุที่มีความล่าช้าเกิดจากมีขั้นตอนบางอย่างที่ผิดระเบียบจนไม่สามารถนำเข้า ครม. ได้ เมื่อตรวจสอบแล้วก็ได้ให้มีการแก้ไข และขณะนี้ทราบว่าได้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่า จะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเร็วๆ นี้

“ก่อนหน้านี้ท่านนายกฯ ยังไม่ทราบเรื่อง แต่เมื่อท่านทราบถึงปัญหาแล้วก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแก้ไขอย่างเร่งด่วน มาถึงเวลานี้น่าจะเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน เชื่อว่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ จึงอยากให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อทราบปัญหาของเกษตรกรแล้วก็เร่งดำเนินการให้ทันที เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องดูแลประชาชน” เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าว

สำหรับความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 กลุ่มตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือได้ยื่นหนังสือขอเยียวยาจากปัญหาลำไยราคาตกต่ำต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกฯ ติดตาม เรื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสอบจนกระทั่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/90 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 แจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อแนะนำเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 3,806,631,678 บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยขอให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และในปีถัดไปตามเกิดขึ้นจริงให้แก่ ธ.ก.ส.ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม แต่เนื่องจากหนังสือจากกระทรวงเกษตรฯ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล กระทรวงเกษตรฯ และเรื่องเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย จึงได้ส่งคืนกระทรวงเกษตรฯ กลับไปดำเนินการให้ถูกต้องใหม่อีกครั้ง กระทั่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานายจุรินทร์จึงได้ลงนามหนังสือขออนุมัติโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยในที่สุด

จากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้อนุมัติเงินงบประมาณกว่า 3.8 พันล้านเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือมองว่าเป็นการผลักดันของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้นายพีระพันธุ์ติดตามเรื่องจนสำเร็จ แม้จะมีปัญหาติดขัดระหว่างทางก็ตาม จึงได้นัดรวมตัวกันมาพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเรื่องราคาลำไยตกต่ำ พร้อมกับช่วยเร่งผลักดันเงินเยียวยาลำไย ให้กับเกษตรกร ชาวสวนลำไย จนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

จ่าสิบเอก นิกร กล่าวว่า "ในนามผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ต้องขอขอบพระคุณ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ห่วงใยและมองเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ หากเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ที่ได้เรียกร้องกันมาตั้งแต่ ปี 64 จนถึง ปี 65 จะได้นำเงินไปใช้หนี้ ที่ขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี และจะนำเงินส่วนที่เหลือ เลี้ยงครอบครัวและเก็บเป็นทุน ในปีต่อไป แม้ว่าจำนวนเงินจะเล็กน้อย แต่ก็มีค่ามาก 

สำหรับวันนี้เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มอบหมายให้ ท่านพีระพันธ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มารับเรื่องและรับมอบดอกไม้เพื่อขอบคุณจากใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับแจ้งความคืบหน้าของผลสำเร็จเรื่องเงินเยียวยาลำไย ซึ่งเป็นข่าวดีทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ดีใจเป็นอย่างยิ่ง"จ่าสิบเอก นิกร กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ