สช.จัดอบรม Coding

สช.จัดอบรม Coding พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch มุ่งส่งเสริมความรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา !!

ช่วงเช้าวันนี้ (25 มกราคม 2566) นายประพัทธ์  รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (ผอ.กส) คณะวิทยากรจาก สสวท. วิทยากรแกนนำ คณะผู้จัดการอบรม และครูจากโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ จำนวน 132 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นายประพัทธ์  รัตนอรุณ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัด หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาไปแล้วบางส่วน จำนวน 214 คน ดังนั้นเพื่อขยายผลการพัฒนาครูให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 3 จังหวัดอุดรธานี และรุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร

นายประพัทธ์  รัตนอรุณ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 โลกได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน และเราสามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางและได้รับอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ ระบบการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผอ.กส.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้ง 72 โรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในโรงเรียน ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่า ท่านมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สช.คาดหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

//////////////////////////

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ